Đơn xin ra khỏi Hội Nhà Báo

Kính gửi: HỘI NHÀ BÁO TỈNH TRÀ VINH
Tôi tên LÊ THÚY BẢO LIÊN, Phóng viên, đang công tác tại Phòng chuyên mục, Đài PT&TH tỉnh Trà Vinh

Nay tôi làm đơn này xin ra khỏi Hội Nhà Báo tỉnh Trà Vinh. Lý do như sau:
Hội Nhà Báo VN đã công bố quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Bộ quy tắc này có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.
Mặc dù tôi tham gia mạng xã hội với tư cách cá nhân, tài khoản cá nhân không ghi tên thật, không ghi nghề nghiệp, nơi công tác, nơi cư trú. Nhưng với trách nhiệm của bản thân là người làm báo, tôi thấy mình cần có phản ứng trước bộ quy tắc mà Hội Nhà báo VN đã ban hành
Bản thân tôi tự nhận xét, từ trước tới nay tôi không vi phạm điều gì trong bộ quy tắc với 8 việc người làm báo không được làm.
Tuy nhiên, tại khoản 3 điều 4 của bộ quy tắc có nêu:
“Người làm báo không được đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”
Ý kiến của tôi như sau:
1/ Mọi đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đề ra có thể không đúng, hoặc không phù hợp trong một thời điểm và hoàn cảnh cụ thể nào đó. Rất nhiều chủ trương đường lối chính sách đã phải thay đổi hoặc loại bỏ sau khi áp dụng vào thực tế
2/ Nhà báo là thành phần trí thức, tiếng nói có ảnh hưởng nhất định đến xã hội, đồng thời là người am hiểu thực tế cuộc sống, nên nhà báo có trách nhiệm phản ánh mọi tâm tư nguyện vọng của người dân từ thực tế cuộc sống, mà mạng xã hội là kênh thông tin rộng mở và tạo hiệu ứng xã hội cao nhất, đó cũng chính là môi trường “thực tế” sâu sát nhất để nhà báo lắng nghe sự phản hồi của người dân. Tham gia mạng xã hội để nắm bắt dư luận xã hội, nói lên tiếng nói của nhân dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân- dù có trái chiều với những chủ trương chính sách của nhà nước – đó là vai trò và nhiệm vụ của mọi công dân và của nhà báo “đúng nghĩa”.
3/ Theo quan điểm của cá nhân tôi, quy định trên trong bộ quy tắc của hội nhà báo:
-Vi phạm Điều 19 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền Liên hợp quốc:
“Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ý kiến. Quyền này bao gồm sự tự do giữ quan điểm KHÔNG CÓ SỰ CAN THIỆP và sự tự do tìm kiếm, tiếp nhận, chia sẻ những ý tưởng, mọi thông tin BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG NÀO VÀ KHÔNG CÓ BIÊN GIỚI”
-Vi phạm quyền tự do ngôn luận quy định tại điều 25 Hiến pháp,
-Vi phạm điều 1 của Luật báo chí sửa đổi 2016 có hiệu lực từ 1/1/2017 quy định về quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí
Vì không đồng thuận với bộ quy tắc của Hội nhà báo, tôi xin ra khỏi Hội Nhà Báo kể từ hôm nay. Trân trọng kính chào
Trà Vinh, ngày 8 tháng 3 năm 2019
LÊ THÚY BẢO LIÊN

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiNguồn: FB Lê Bảo Liên

Comments are closed.