Gửi Đại hội

(FB Phan Vũ)

 

Gửi Đại hội

(FB Phan Vũ)

 

Nơi ấy những dãy ghế vàng son lộng lẫy
Những bộ mặt nghiêm trang ham muốn thật thà 
Cuộc đợi chờ căng thẳng
Cũng nơi ấy chi chít những tờ giấy trắng

Và chấm mắt sâu đen

Di ảnh của người lính trường kỳ kháng chiến

Họ không có giấy mời 
Nhưng đủ quyền đến đây bàn việc nước
Bởi chính họ đã tạo dựng nơi này
Màu son trên ghế là màu máu ba mươi năm trời đổ xuống

Những người chết có một sự sống khác hơn
Từ xa nhìn lại trần gian càng rõ

Có thể điểm mặt nhiều kẻ buôn dân bán nước

Nhiều kẻ lộng quyền hà hiếp lương dân
Làm đất nuớc ngày càng đói càng nghèo
Việt Nam tụt xuống hàng cuối chót

                      

                        ***

Lễ hội này có sự chứng giám của linh hồn

Những di ảnh cốt hồn nghìn năm dân tộc Việt

Máu thắm từng lá phiếu hôm nay

Hãy loại bỏ những kẻ hại dân phản nuớc

Chọn những người mở cửa nền Dân chủ Tự do

Đưa Tổ quốc lên ngang tầm thế giới

Tháng 1 2016

P.V. lão già sinh năm 1926

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.