"Hiện tượng Điện Biên Phủ"

(Rút từ facebook của Hoàng Dũng)

Nhân hai bài của Nguyễn Văn Lưu vừa đăng Văn nghệ TP HCM công kích Trần Đình Sử, xin nhắc một kỷ niệm.

Năm 1985 cuốn Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều của Phan Ngọc được xuất bản. Nguyễn Văn Lưu viết một bài phê phán nặng nề đăng trên Văn nghệ, nói cuốn sách can tội siêu hình và phi mác xít. Hồi đó, chỉ cần dán ai cái nhãn “phi mác xít” là đã đủ khiến người đó khốn đốn. Tôi viết một bài phản bác Nguyễn Văn Lưu, ký tên Hoàng Dũng – Bửu Nam, cũng đăng trên Văn nghệ.

Báo đăng, một tuần sau tôi gặp thầy Phan Ngọc. Thầy nói: “Đánh tao làm chi. Tao đầu hàng cách mạng rồi”, nghe thật xót.

Còn thầy Nguyễn Tài Cẩn thì trầm ngâm: “Hiện nay, trên báo chí đang có hiện tượng Điện Biên Phủ”. Thấy tôi ngơ ngác, thầy giải thích: Khi một nhà báo phương Tây hỏi cụ Hồ Võ Nguyên Giáp học trường quân sự nào mà được phong đại tướng, cụ Hồ trả lời đại ý: Võ Nguyên Giáp đánh thắng đại tướng Pháp trong trận Điện Biên Phủ thì phong đại tướng là đúng tài. Cho nên, có một số người cứ nhắm những ai đã thành danh mà nã, lại nhân danh tư tưởng chính thống để khóa miệng, không cho cãi. Thế là họ dương dương tự cho trình độ của mình đương nhiên cao hơn nạn nhân!

“Hiện tượng Điện Biên Phủ” đâu chỉ ở Nguyễn Văn Lưu. Và thợ săn Nguyễn Văn Lưu đâu chỉ nhắm tới con mồi Phan Ngọc. Cho nên, thầy Trần Đình Sử ơi, trong cánh rừng xã hội chủ nghĩa toàn trị này, những ai chưa là nạn nhân thì phải biết lễ độ mà cảm ơn thợ săn!

Comments are closed.