Khoan đặt tên

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân)

Trời, Sài Gòn nghe nói
Định xây quảng trường to.
Loại khủng, lớn nhất nước,
Sẽ mang tên Bác Hồ.

Sẽ có nhà tưởng niệm,
Tượng người, tượng búa liềm.
Nhà sàn và ao cá…
Ở đâu? Lại Thủ Thiêm.

Đền bù cho dân đấy,
Giúp xóa đói, giảm nghèo.
Dân cứ đến mà ngắm,
Sẽ hết đói, hết nghèo.

Đảng đã quyết thì chịu.
Đố ai dám xen vào.
Người dân lại mất đất.
Ngẫm mà thương đồng bào.

Chỉ mong quảng trường ấy
Khoan khoan hẵng đặt tên.
Chờ năm mươi năm nữa,
Đỡ thay đổi, đỡ phiền.

*
Nhân tiện, thằng nhà hát,
Nên thôi, xây làm gì.
Xây một nhà tù khủng,
Hiện đại và tiện nghi.

Tạm thời giam bác Thức,
Mẹ Nấm và Mẹ Nga
Cùng nhiều tù nhân khác
Tạm gọi là “phe ta”.

Sau, thời thế thay đổi,
Nó sẽ là nơi giam
Các quan lớn cộng sản
Và quan tham Việt Nam.

Là vì, các quan lớn,
Vĩ đại và quang vinh,
Thì nhà tù phải khủng
Cho tương xứng với mình.

Lúc ấy tôi chắc chắn
Thường xuyên đến Thủ Thiêm,
Ngắm nhà tù cho sướng.
Cả ngày và cả đêm.

Comments are closed.