Loa trôi

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)

 

CỞI TRẦN UỐNG RƯỢU NGOÀI MƯA
NGHE LOA PHƯỜNG ĐỌC BÀI THƠ: NGẬP RỒI
ỐI LÀNG ÔI, ỐI NƯỚC ÔI
PHỐ NGẬP, NHÀ NGẬP, LOA TRÔI TỪNG ĐÀN
Cố nhà thơ Trần Dần nhìn cảnh này chắc sẽ chép miệng:
Tôi khóc những người say không có chân trời
Lại khóc những chân trời không có người say
Tôi khóc tiếng loa bay không có chân trời
Lại khóc những chân trời phản đối tiếng loa bay
Mưa say, sông say, người say, nước say, cái bàn say, rặng tre say, người cởi trần say, người mặc áo cũng say… chỉ có bốn cái chân bàn và chiếc loa chưa chịu say

Việt Chiến Nguyễn's photo.

Việt Chiến Nguyễn's photo.

Share

Comments are closed.