Lời ai điếu cho một ngày tháng 5

FB Đỗ Trọng Khơi

Khi một cơ chế vận hành nhà nước mắc lỗi, thậm chí hư hỏng, thì người tham gia vận hành dù là ai, ở bộ phận nào, vị trí điều hành nào cũng dễ phạm lỗi, gây tai nạn. Bởi vậy, mỗi khi qua một ngày, một kỳ vận hành ai đó “thoát lỗi” thì có thể xem như vô

cùng may mắn, điều mà quen gọi là “hạ cánh an toàn”, vợ con, họ hàng có thể giết gà ăn mừng.

Ai không may bị tóm, cẩu đầu trảm thì phải ráng chịu. Trường hợp này không thể coi là “không gặp may”, mà phải gọi là tất yếu, “không thể tránh”, có thế mới có câu “lỗi hệ thống” chứ.

Nói hình ảnh: Một cơ chế quản lý nhà nước không hợp lý, cơ chế tạo ra tham nhũng, thì nó chả khác gì CỖ MÁY XAY THỊT QUAN. Biết thế, các bạn, ai muốn tham gia điều hành cỗ máy này, nghĩa là làm quan, thì xin nộp đơn ngay nhé. Phen này chắc rộng chỗ

hơn chút chăng???

https://www.facebook.com/son.thanh.549668/posts/667488083457295

Comments are closed.