Một con rùa chết…

(FB Nguyễn Thông)

Một con rùa chết, quên phắt Hoàng Sa 
Cả nước ngây thơ, cả nước khóc òa
Lịch sử xứ này đẫm nhiều nước mắt
Trách chi ca nữ hát Hậu đình hoa.

(Thương nữ bất tri vong quốc hận/Cách giang do xướng Hậu đình hoa – Thương cho ca nữ kia không biết đến nỗi hận mất nước, bên kia sông vẫn cứ say sưa hát khúc Hậu đình hoa. Đỗ Mục)

Comments are closed.