Máu Việt Nam chảy trên da thịt mình

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)

 

Nghẹn ngào hai tiếng Trường Sa

Máu Việt Nam chảy trên da thịt mình

 

Sáu tư người lính hy sinh

Vòng tròn bất tử mang hình Gạc Ma

 

Đau thương hai tiếng Hoàng Sa

Máu Việt Nam đỏ thấm qua bao đời

 

Các anh nằm lại cuối trời

Bảy tư người lính xương vùi biển sâu

 

Cầm lên hạt muối thương đau

Mẹ Việt Nam tóc bạc màu héo hon

 

Muối này thấm máu các con

Thấm hồn tử sĩ trong hồn biển xa

 

Hoàng Sa vọng tới Trường Sa:

Máu Việt Nam chảy trong da thịt mình

 

12-3-2016

Comments are closed.