Nghĩ về hai tấm ảnh chiều nay ở Đồng Tâm

(Rút từ facebook của Nguyễn Việt Chiến)

Nguyễn Việt Chiến (thơ Hiện thời PLUS)

Khi anh cúi đầu vái
Những người dân đất này
Tình quân-dân-cá-nước
Sẽ bắt đầu từ đây?

Một ảnh hình cảm động
Không thể nói nên lời
Cho triệu người dân Việt
Thấy ấm lòng khôn nguôi

Vốn sinh ra từ đất
Lại trở về đất thôi
Mẹ đất luôn che chở
Những đứa con của người

Khi dân mình nghèo khó
Lâm vào bước đường cùng
Xin đừng truy bức nữa
Hãy rộng lòng bao dung

Sau Đồng Tâm lại thấy
Bao nhiêu chuyện động lòng
Hãy thành tâm nhận lấy
Tình người ta hằng mong

Các anh đều thấu hiểu
Là con của nhân dân
Hãy vì dân mà sống
Cho trọn tình nghĩa nhân

Trận này ai cũng thắng
Trận này chẳng ai thua
Người với người là bạn
Bỏ qua mọi oán, thù

Những lão nông chất phác
Hiền lành giống sắn khoai
Lo nỗi lo mất đất
Dân biết nhờ cậy ai

Chỉ xin máu đừng đổ
Bình yên cho mọi nhà
Một người con dũng cảm
Cúi đầu vái dân ta

Nghĩ về hai tấm ảnh
Chiều qua ở Đồng Tâm
Xứ Đoài mây vẫn trắng
Mây có về làm dân?

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Comments are closed.