Truyền Kỳ Mạn Lục

(Rút từ facebook của Đỗ Trung Quân)

….
đêm qua mẹ tôi về
bà xoa đầu tôi như hồi nhỏ
“mày khá!”
tôi hốt hoảng chuyện gì thưa mẹ?
cần phạt roi cứ bảo con nằm
mẹ bảo mày thằng ba lăng nhăng
nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chuyện được.
hồi rải mẹ trên sông – tao nghe mày khấn:
- xuống dưới kia xin mẹ tránh xa giùm
chỗ nào có 3 thằng thậm thụt, mặt mũi bất lương
một trăm phần trăm nó họp chi bộ
lại mưu đồ đục khoét nhân dân
nếu mẹ còn gân
cứ phang cho một guốc
mẹ nhớ lời mày
hôm qua lại có 3 thằng thậm thụt
đòi xây tượng đài
Diêm vương hỏi dưới này bọn mày xây ai?
để kiếm chác chia tiền vàng mã
hả?
3 thằng xun xoe giở giọng nịnh thần
thưa tượng Diêm vương
tượng ngài
đấy
ạ!

Comments are closed.