Vu khống dân?

Thái Bá Tân

“Chưa bao giờ dân chúng
Tin đảng như bây giờ.
Một niềm tin sâu sắc,
Trọn vẹn và vô bờ”.

Bác thủ tướng nói thế.
Quyền của bác, không sao.
Chỉ xin phép được hỏi:
“Thưa thủ tướng, dân nào?”

Dân cũng ba bảy loại.
Dân đảng – bốn triệu người.
Còn dân nước, dân thật,
Khoảng chín mươi triệu người.

Dân đảng, dân thiểu số,
Có quyền sát, quyền sinh.
Dân nước phải cam chịu
Người ta vu khống mình.

Thế đấy, giờ mà đảng
Còn nói đến niềm tin.
Tin gì, tin ai nhỉ?
Quên mẹ cái niềm tin.

*
Bác Phúc vốn nổi tiếng
Có nhiều câu buồn cười.
Nhưng câu này chắc chắn
Thuộc loại siêu buồn cười.

Trong hình ảnh có thể có: Phạm Thành, bộ vét và văn bản

Nguồn: FB Thái Bá Tân

Comments are closed.