Vua Tàu sắp sang

(Rút từ facebook của Trần Bá Đại Dương)

 

Định không nói không viết nhưng suy đi tính lại cũng viết mấy dòng về chuyện Vua Tàu sắp sang thăm nước Việt.
Vua Tàu sang thì dân Việt chẳng ai thèm đón. Đó là điều chắc chắn 100%.
Nhưng vì “đại cục”, theo nghi thức ngoại giao, nước Việt sẽ điều người xếp hàng vẫy cờ và chọn một cháu gái dễ thương tặng hoa cho Vua Tàu. Đó là điều chắc chắn thứ hai.
Mình chỉ xin các vị nếu có điều dân đi làm hàng rào danh dự đón Vua thì nên điều cán bộ viên chức, cùng lắm là sinh viên ngành ngoại giao vì số này sẽ hiểu vì sao phải làm bộ mặt tươi cười vẫy cờ sao tặng hoa tươi. Tuyệt đối không được và không nên điều các cháu học sinh phổ thông và các cháu thiếu niên nhi đồng, vì sau này các cháu sẽ không hiểu vì sao mình đã làm điều đó. Sốc cho các cháu lắm!

Trần Bá Đại Dương's photo.

Comments are closed.