Chủ đề: Nhà văn viết về viết vănTạp chí Đọc và Viết số 9

Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn

image

Mọi điều bạn cần biết về thành công khi sáng tác – trong mười phút

[…] Tôi sẽ nói với bạn những điều này một lần nữa vì thông thường mọi người sẽ lắng nghe, chỉ thực sự lắng nghe người kiếm được tiền bằng công việc anh ta đang nói đến. Đây là chuyện đáng buồn nhưng là sự thật. Tôi kể bạn nghe câu chuyện bên trên không phải dụng ý biến tôi thành nhân vật tiểu thuyết của Horatio Alger, mà chỉ để nói lên ý nghĩa: Tôi đã thấy. Tôi đã nghe. Tôi đã học được. Ngày hôm đó, trong văn phòng nhỏ của chủ bút John Gould, tôi đã viết một văn bản nháp thứ nhất khoảng 2.500 chữ. Văn bản thứ hai khoảng 3.300 chữ, thích hợp để đăng báo. Sau hôm sửa chữa, bản nháp thứ nhất chỉ còn 2.200 chữ. Hai năm sau đó, tôi đã bán được bài báo đầu tiên.

Vì vậy, bài này, bóc hết các vỏ bên ngoài. Sẽ mất mười phút để đọc, để có thể áp dụng ngay lập tức … Nếu bạn chịu lắng nghe … […]

[…] Đối với nhân loại, giết người là phạm pháp. Giết truyện dở, tiểu thuyết tồi là luật định.

Đây là tất cả những gì cần biết. Nếu bạn đã đọc, bạn có thể viết bất kỳ truyện gì bạn muốn. Bây giờ, tôi nghĩ rằng, sẽ cầu chúc bạn một ngày vui và chấm dứt mười phút học tập.

STEPHEN KING (Trích trong tạp chí số 9)

Đọc và tải xuống miễn phí

Tạp chí duy nhất về dịch văn học văn chương thế giới.

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc

MỤC LỤC Số 9

1- George Orwell: Why I Write. Tại Sao Tôi Viết.

2- Raffaello Baldini: Thi sĩ Ý

3- Stephen King: Everything You Need to Know About Writing Successfully – in Ten Minutes. Mọi điều bạn cần biết về thành công khi sáng tác – trong mười phút.

4- Alice Munro: Nobel Prize 2003. Amundsen. Truyện ngắn Canada.

5- David Foster Wallace: The Nature of the Fun. Bản Chất Niềm Vui.

6- Uku Masing: Thi Sĩ Estonia.

7- 12 Nhà Văn Nói Về Thủ Thuật Viết.

8- Vô Thức Trong Sáng Tác.

9- Giới thiệu sách:

Brief Answers To The Big Questions,

Stephen Hawking.

Ngu Yên dịch từng kỳ:

Có Gì Trong Lỗ Đen?

Comments are closed.