Tạp chí Đọc và Viết số 11

Tháng 8 năm 2022

Đang phát hành

860

Có thể tải xuống theo đường dẫn:

https://independent.academia.edu/TienNguyen228/%C4%90%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-Vi%E1%BA%BFt-Magazines

MỤC LỤC số 11

1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới.

2- Charles Simic: Sáu Bài Thơ Mới.

3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.

    Russell Banks: Thời Gian Có Khả Năng Biến Đổi

    Những Tưởng Tượng Của Tuổi Trẻ.

4- Rick Bass: Theo Chân Chó Tận Lực Tham Gia

    Thế Giới.

5- Chaeles Bukowski. Nhà văn Mỹ gốc Đức.

Nghịch Tử. Son of Satan. Truyện Ngắn.

    Thận Nhiên dịch và giới thiệu.

6- Thơ Thế Giới Tuyển Trong Tháng.

7- Mục Đặc Biệt:

    Paolo Pellegrin. Từ Im Lặng Nói Tiếng Ngàn Năm.

8- Ocean Vương. Thi Sĩ Việt.

Giới thiệu tập thơ "Time Is A Mother"

9- Đẹp. Hồi Hộp.

10- Dramatica,

    Học thuyết sáng tác truyện (tiếp theo.)

Khái Quát Về Nhân Vật Truyện.

11- Giới thiệu sách:

    Brief Answers to The Big Questions,

Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

Liệu Chúng Ta Có Tồn tại Trên Địa cầu?

12- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới (tiếp theo)

Comments are closed.