Tạp chí Đọc và Viết số 12 tháng 10 năm 2022

Tạp chí Đọc và Viết làm công việc tuyển chọn bài vở và dịch thuật mất nhiều thời giờ để hoàn tất từng số báo. Như bữa cơm khá tươm tất đã dọn lên, ít người ăn, thực phẩm thừa: bỏ đi thì uổng, giữ lâu sẽ mốc meo. Quí độc giả nào ăn thấy ngon, xin chuyển links của tạp chí đến những người chưa nhận được thiệp mời đến dùng tiệc. Nhất là, khách ở Việt Nam, vì hiện nay, sống trong nước không có cơ hội lên mạng lưới tìm hiểu văn học nghệ thuật thế giới, các tuyến đi ra đều bị rào cản, ngăn chận. Gửi dữ liệu văn học nghệ thuật toàn cầu về cho các giới trẻ yêu văn chương là việc cần giúp một bàn tay của người Việt yêu văn hóa.

Ngu Yên xin chân thành cảm ơn.

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 12

Phát hàng Tháng 10 năm 2022

Tạp chí duy nhất dịch thuật

văn học nghệ thuật thế giới

image

 

https://www.academia.edu/87079634/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

MỤC LỤC số 12

1- Tin Văn Học Nghệ Thuật Thế Giới. 04

2- Sharif Almusa:  Thi Sĩ Thế Giới. 18

3- Mục Thường Trực: Nhà văn viết về viết văn.

- Anne Bernays. 25

- Saul Bellow. 31

- Elizabeth Gilbert. 39

4- Truyện Ngắn Thế Giới.

Chimamanda Ngozi Adichie

5- Armando Valladares. Thi Sĩ Thế Giới

6- Khách Mời: Thận Nhiên. 80

    – Tau Chửi. Nhận Định Văn Học.

    – Những Ý Nghĩ Rời Về Tính Bất Khả Đoán

      Trong Thơ

7- Truyện Chớp Ngoại Quốc.

    – Kate Zambreno. 91

    – Diane Williams. 94

8- Ý Nghĩa Hình Chụp Gia Đình. 96

9-  Metamodernism. Greg Demer. 106  

10- Giới thiệu sách:

    Brief Answers to The Big Questions, 122

Stephen Hawking.

    Ngu Yên dịch từng kỳ:

    Có Nên Chinh Phục Không Gian?

Những số báo chờ người đọc.

Số 11 Tháng Tám Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/83495523/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 10 Tháng Sáu Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/79570947/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 9 Tháng Tư Năm 2022 (Chủ đề: Nhà văn viết về viết văn)

https://www.academia.edu/74480125/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 8 Tháng Hai Năm 2022 (Chủ đề: Thi ca thế giới.)

https://www.academia.edu/70617421/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 07 Tháng 12, 2021

https://www.academia.edu/62201856/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 06 Tháng 11, 2021

https://www.academia.edu/59974932/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 05 Tháng 10, 2021

https://www.academia.edu/53254697/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 04 Tháng 9, 2021

https://www.academia.edu/50986646/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_

SỐ 03 Tháng 8, 2021

https://www.academia.edu/50230162/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_v%C3%A0

SỐ 02. Th áng 7, 2021

https://www.academia.edu/49361032/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Số 01. Th áng 6, 2021

https://www.academia.edu/49233017/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc

Comments are closed.