Tạp chí Đọc và Viết số mùa hè năm 2023

Xin trân trân trọng giới thiệu tạp chí Đọc và Viết số mùa hè năm 2023, của Ngu Yên.

Có thể truy cập theo đường link sau:

 https://www.academia.edu/101910609/T%E1%BA%A1p_Ch%C3%AD_%C4%90%E1%BB%8Dc_

image

 

M Ụ C L Ụ C
– Thơ Octavio Paz (phần một). 04

– Truyện ngắn: Con Bò. Bull của Mạc Ngôn. 16

– Tiểu luận: Lý thuyết Biểu Hiện Trong Nghệ thuật của Noel Carroll. The Philosophy of Art. 38

– Điêu Khắc: Chủ đề “Lạ”. 52

– Thơ. Ngôn Ngữ Cho Thế Kỷ Mới. Language for a New Century. 65

– Tiểu luận: Thi Pháp Nhận Thức. Cognitive Poetics của Chloe Harrison và Peter Stockwell. 88

– Truyện Ngắn: Đêm Về Lại Ngôi Làng. A Village After Dark của Kazuo Ishiguro. 95

– Nhiếp Ảnh: Chủ Đề “Đẹp Trần”. 113

– Thơ Octavio Paz (Phần hai). 128

– Tiểu luận: Tổng Quan Lý Thuyết Sáng Tạo. An Overview of Creative Theories của James C. Kaufman và Vlad P. Glaveanu. 151

– Truyện ngắn: Yente của Olga Tokarczuk. 176

– Công Án: Một Tay Phát Âm Thanh. Yoel Hoffman thực hiện. 196

– Truyện ngắn: Ngọn Lửa Nhỏ. A Small Flame của Yiyun Li. 202

– Hội họa: Chủ đề “Dầu Truồng”. 223

– Phỏng Vấn: Abdulrazak Gurnah. 238

Comments are closed.