100 năm Nam Phong Tạp Chí

FB Ngô Minh Khôi

Sáng nay, 1-7-2017, tại khuôn viên mộ cụ Phạm Quỳnh tại cổng chùa Vạn Phước Huế, anh em nhà văn, nhà báo và nhiều trí thức Huế đã tập trung kỷ niệm 100 ngày cụ Phạm Quỳnh cho ra mắt Nam Phong Tạp chí: Từ 1- 7- 1917 đến tháng 12 năm 1934 thì đình bản, tất cả được 17 năm và 210 số, là nguyệt san.. Đây là bộ tổng thành văn hóa văn học và khoa học xã hội nhân văn nổi tiếng đặt nền móng cho sự phát triển văn học văn hóa VN những thập niên đầu thế kỷ 20. Nam Phong Tạp chí đề nghị sử dụng chữ Quốc ngữ trong văn bản hành chính, đưa chữ Quốc ngữ vào giảng dạy trong trường học. NPTC in nhiều bài viết đấu tranh cho việc phổ biến chữ Quốc ngữ như ” Công văn phải dùng chữ Quốc nữ”; “Quốc ngữ cổ”, ” Khảo về chữ Quốc ngữ”. “Văn chương Quốc ngữ”, ” Phan Châu Trinh với chữ Quốc ngữ”.v.v..Cây bút chủ lực nhất của Nam Phong tạp chí chính là cụ Phạm Quỳnh. Cụ đã viết nhiều câu văn nổi tiếng, truyền đời như ” Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn nước ta còn”; ” Tiếng là nước, có tiếng mới có nước, có quốc văn mới có quốc gia”…

clip_image002

clip_image004

clip_image006

clip_image008

clip_image010

+2

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=488892608118968&id=100009946985094

Comments are closed.