Một bài chửi rủa bà Thụy An đây

Hà Nội Hàng Ngày, s. 110 (14.4.1958)
Lại Nguyên Ân

Bài “Thụy An, nhân viên tác động tinh thần của nhóm NV-GP”, tác giả là Trường Giang.
Có phải ông này về sau làm chef báo “Người Giáo viên nhân dân” không nhỉ?

Không có mô tả ảnh.

Nguồn: FB Lại Nguyên Ân

Comments are closed.