Tư liệu quan trọng: Quan điểm của Toà TGM Sài Gòn năm 2007 về đất Vườn Rau Lộc Hưng

“Một lần nữa Toà Tổng Giám mục thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở vững chắc để khẳng định rằng bà con canh tác tại khu vườn rau, đường Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình có đầy đủ cơ sở pháp lý để được công nhận quyền sử dụng đất của mình và được quyền hưởng chính sách đền bù mà pháp luật quy định cho người có quyền sử dụng đất, khi đất của họ bị thu hồi.”

Đó là lời xác quyết rõ ràng của Toà Tổng Giám mục Sài Gòn trong văn bản số I.83.2007.285 gửi ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do Cha G.B. Huỳnh Công Minh, khi ấy là Linh mục Tổng Đại diện của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn, ấn ký ngày 31/8/2007.

IMG_1432

IMG_1433

IMG_1434

IMG_1435

IMG_1436

IMG_1437

IMG_1438

IMG_1439

Nguồn: http://dcctvn.org/quan-diem-cua-toa-tgm-sai-gon-nam-2007-ve-dat-vuon-rau-loc-hung/?fbclid=IwAR0jiFQiH45ZF5ssslozOPoQtuCxjvpfrjTJR5mXFN1FmlrZC1USKvvGJtE#.XD3IpjG7r1U.facebook

Comments are closed.