Ái quốc không phải là món quà mà nhà cầm quyền trao tặng

Mạnh Kim

Trung Cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng chồng lấn ngoài cửa Vịnh Bắc bộ, như tin hôm nay đã đưa, và Việt Nam, như thường lệ, lại phản đối. Hành động Trung Cộng, cũng như thường lệ, là nhằm giảm nhiệt trong nước bằng vở kịch ái quốc. Lần này, Bắc Kinh còn gửi một thông điệp răn đe Hà Nội trước ngày khai mạc Đại hội đảng. Không phải quá khó để thấy rằng chính sách giống hệt nhau giữa Trung Cộng và Việt Nam là cả hai đều cùng dùng lá bài ái quốc trong những tình huống nội chính có rắc rối. Ngọn cờ ái quốc không thể được vung bừa bãi. Cách dùng này nguy hiểm vì nó khiến người dân trở nên mất niềm tin. Ái quốc không phải là món quà mà nhà cầm quyền trao tặng. Nó là lòng dân mà không dân tộc nào không gìn giữ như một thứ của để dành cho đời này đến đời sau. Ái quốc không cần rườm lời. Có khi chỉ là một ngọn cờ lau cũng đủ để hiệu triệu cả một đất nước. Hãy để Trung Cộng thấy ngọn cờ lau của cả dân tộc này dữ dội như thế nào. Hãy để Trung Cộng thấy Việt Nam có tinh thần ái quốc thiết tha chứ không phải là kiểu ái quốc “cực lực phản đối”.

Nguồn: FB Mạnh Kim

Comments are closed.