ĐẤT NƯỚC

(viết ngày Mẹ Nấm bị kết án 10 năm tù)

Lê Phú Khải

Đất Nước nghèo như cọng cỏ cọng rơm

Làm Ôsin khắp năm châu bốn biển

Nhưng ra đường là gặp tướng

Nhưng ra đường là gặp dân oan!

Đất nước là nơi em nhận án mười năm

Vì dám hô to: Cá cần nước sạch

Nước cần minh bạch

Tội của em

Là dám bôi đen

Cả cái đít nồi!!!

Đất nước là nơi xứ gạo trằng nước trong

Hai mẹ con phải cởi truồng giữ đất!

Sao không lấy thơ tôi làm đề tài: Đất Nước.

Cho các em thi tốt nghiệp làm người.

Thơ đành khóc lệ rơi hình chữ S

Để tang cho đất nước của tôi

LPK

Comments are closed.