ĐOÀN KẾT VỚI NHÂN DÂN PHÁP!

Nước Pháp bị tấn công! Cùng một lúc trên 7 địa điểm, tất cả đều ở Paris. Đến nay đã có hơn 150 người chết.

Xin chia sẻ nỗi đau này với nước Pháp.

Những kẻ khủng bố và chủ trương khủng bố nhất định sẽ bị tiêu diệt!

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam

Comments are closed.