Đây là lúc các vị cần phải trả lời dân

Trần Bang

Thủ tướng, Quốc hội, Chủ tịch nước
Bộ Tài nguyên Môi trường
Viện Tài nguyên Môi trường
Trường Đại học Tài nguyên Môi trường
Tổng cục Cảnh sát Môi trường
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh
Trạm quan trắc mới mua đâu?

Mấy ngàn tiến sỹ, giáo sư, thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân Tài nguyên Môi trường đang làm gì?
Mỗi năm tốn hàng ngàn tỷ nuôi bộ máy môi trường để làm gì?
Đây là lúc các vị cần phải trả lời dân, nước biển Vũng Áng màu đỏ bất thường như trong ảnh FB Dung Vova Le (18-2-2017)
Có những chất gì?
Hàm lượng bao nhiêu?
Có độc hại cho sinh vật, cho sinh thái môi trường không?
Có khắc phục được không, bằng cách nào?
Khi nào khắc phục xong?…

Image may contain: ocean, outdoor, water and nature

Nguồn: FB Trần Bang

Comments are closed.