Hà Nội – Sài Gòn

Bùi Hiền

Kính tặng GS Tương Lai, BS Huỳnh Tấn Mẫm, nhà thơ Hoàng Hưng cùng bà con cô bác.

Hà Nội – Sài Gòn cùng một Mẹ đẻ ra

Có chung căn cơ lẽ phải làm người

Hòa hợp nhân tâm

Cùng chung nhịp thở

Xuống đường biểu tình

Như cơn bão tố

 

Hà Nội NO XI

Sài Gòn cũng NO XI

Tập Cập Bình ngồi trước màn hình theo rõi

Nhìn vào đâu

Đều thấy NO XI

Và tâm tư vô cùng bối rối

 

Vong linh Hưng Đạo Vương bay trên đầu

Anh chị em bà con cô bác

Đứng dưới tượng đài tuyên thệ

Những tử sĩ năm nào

Hiện về ngạo nghễ

Thấy rõ Hoàng – Trường Sa là của dân ta

 

Hà Nội đầu non

Sài Gòn cuối sông

Chung trái tim son sắt

Trong dòng máu hòa trong Sát Thát

Chung một chiến hào

Không kẻ thù nào chia rẽ được Việt Nam.

6-11-2015

Comments are closed.