M?t pháp Ph?t giáo Vi?t Nam, cái s?y n?y cái ung?

Hong H?ng

Nh?ng v? Cng sao gi?i h?n h?ng n?m lm t?c ???ng H N?i c?a cha Phc Khnh, r?i tr? nghi?p theo gi ra c?a Vong ? cha Ba Vng qu tr?ng tr?n ph?n Ph?t php g?n ?y, cng v?i h?i ch?ng start-up ?ua nhau xy cha to ?? bun th?n bn thnh, ch? l b??c ci u bi?n thnh ung th? c?a tnh hnh Ph?t gio n??c nh.

Ci u ? ???c c?nh bo t? lu, b?i khng t thi?n tr th?c. Ngay t lu sau khi m?i v? n??c, Thi?n s? Thch Nh?t H?nh ? g?i t?i Ch? t?ch Nguy?n Minh Tri?t b?n ki?n ngh? 10 ?i?m, trong ? c ?i?m yu c?u c?i t? t? ch?c Ph?t gio ? b?c l? nhi?u s? suy thoi. T?c l ? m?c u. B?n ch?t c?a ci u ? v li?u php cho n l g? Hy nghe phn tch c?a Thi?n s? Thch Nh?t H?nh trong th? 7 ?i?m g?i tr?c ti?p cho Th? t??ng Phan V?n Kh?i n?m 2005. ?i?m ??u tin chnh l: Tch Gio quy?n ra kh?i Chnh quy?n:

Ngy x?a vua L Thi T? ? y?m tr? ??o Ph?t xy d?ng c? s? gio h?i, v thi?n s? V?n H?nh ? ch? by thm cho vua v? cc ???ng l?i kinh t?, v?n ha, ??o ??c v chnh tr?. Nh?ng vua khng chen vo ?? ki?m sot Ph?t gio v thi?n s? c?ng khng nh?n trch v? g trong gu?ng my chnh tr?. Nh n??c b?o ??m l t? nay cc v? xu?t gia s? khng b? m?i lm dn bi?u qu?c h?i, tr? nn thnh vin h?i ??ng nhn dn cc c?p v c?a M?t Tr?n T? Qu?c Vi?t Nam ho?c tr? nn ??ng vin c?a b?t c? m?t ??ng phi chnh tr? no. Xen vo lnh v?c chnh tr? nh? th? cc v? xu?t gia s? ph?m gi?i, lm m?t uy tn c?a gio ?on Ph?t gio v c?ng lm cho chnh quy?n mang ti?ng l s? d?ng nh?ng v? ?y ?? ki?m sot tn gio. T? nay cc v? xu?t gia s? khng cn nh?n hun ch??ng c?a chnh quy?n.

https://langmai.org/cong-tam-quan/thong-bach/bay-diem-de-nghi-cua-thien-su-nhat-hanh/

V sao kh?ng ??nh: ci U g?c c?a b?nh ung th? Ph?t gio hi?n nay chnh l vi?c nh?p nhm gi?a chnh quy?n v?i gio quy?n?

Kh?i c?n truy l?i l?ch s? xa x?a, khi Ph?t gio l qu?c gio vo th?i L, Tr?n. Vua tr? thnh s?, S? lm qu?c s?. C th? ni Ph?t gio ? cho dn t?c s?c m?nh tinh th?n ?? gi? ???c ??c l?p, chi?n th?ng ngo?i xm. Nh?ng r?i, v?i ci l?ng che qu l?n c?a th? quy?n, Ph?t gio c?ng thoi ho, b? l?m d?ng, tr? thnh n?i tr?n vi?c quan, ?? r?i chnh quy?n ph?i ra tay d?n d?p, v sau ? l m?t ??a v? qu?c gio su?t cc tri?u ??i k? ti?p.

Cho ??n th? k? 20. Sau th?i gian Vi?t Nam tr? thnh thu?c ??a, ??o Ki t ???c chnh quy?n th?c dn t?o thu?n l?i ?? pht tri?n, th? l?c v??t tr?i so v?i Ph?t gio. M?t phong tro ch?n h?ng Ph?t gio ? ???c cc thi?n tr th?c pht ??ng, n?m trong cng cu?c ph?c h?ng tinh th?n dn t?c, nui d??ng lng yu n??c ?? ?i l?i ??c l?p. C th? ni, ? l ti?n ?? ?? sinh ra t??ng chnh tr? ho Ph?t gio c?a ??ng C?ng s?n sau Cch m?ng 1945, trong cu?c khng chi?n ch?ng Php v thn tnh mi?n Nam, c?ng nh? c?a c? nh?ng l?c l??ng Ph?t gio khng C?ng s?n ch?ng l?i Ng ?nh Di?m v Ki t gio ???c gia ?nh ng Di?m b?o tr?.

Cc ??ng vin C?ng s?n khoc o th?y cha, c?ng nh? cc th?y cha tr? thnh ??ng vin C?ng s?n, cc ngi cha tr? thnh c? s? cch m?ng l chuy?n r nh? ban ngy. G?n ?y, khng t v? cao t?ng ? cng khai thn ph?n ??ng vin lo thnh c?a mnh khi lm chung.

M?t tch c?c c?a Ph?t gio nh?p th? c th? ???c bi?n minh trong cng cu?c ton dn ?nh gi?c ?? ginh ??c l?p. Nh?ng ci s?y c?ng sinh ra t? ?, ?? r?i n?y ci ung.

Ci s?y ny xu?t pht t? vi?c nh c?m quy?n C?ng s?n, th?y ???c s? l?i h?i c?a tn gio trong vi?c d?t d?n qu?n chng, bn quy?t n?m ch?t l?y Ph?t gio l tn gio c?a ?a s? nhn dn v c truy?n th?ng yu n??c, ?i cng v?i mnh trong hai cu?c chi?n, trong khi Ki t gio v?n b? coi l ngo?i ??o g?n v?i k? xm l??c c? v h? kh lng thm nh?p. Nh?ng by gi?, m?c ?ch khng cn l ?? h??ng Ph?t gio nh?p th? c?u n??c, m l ?? gi? v?ng ?n ??nh chnh tr?, ni tr?ng l gi? cho ch?t quy?n th?ng tr? c?a mnh.

Chnh tr? ho Ph?t gio v?i kh?u hi?u tr?ng ph? Dn t?c, ??o php v Ch? ngh?a x h?i, v?i t? ch?c Ph?t gio n?m trong s? kh?ng ch? c?a cc ??ng vin v nh?t l cng an khoc o th?y cha khng c g l b m?t. Nh?ng nh lnh ??o Ph?t gio t?t nghi?p tr??ng ??ng, t?ng l c?p t cng an, t??ng qun ??i c th? th?y ? nhi?u ngi cha l?n.

B?n thn ti ? c th?i gian h?c thi?n ? m?t ngi cha l?ng danh c v? Ph Vi?n tr??ng ???c gi?i thi?u l nguyn ??i t an ninh, v? Tri khch t? gi?i thi?u l nguyn Thi?u t??ng qun ??i.

C?ng ? t?ng ???c m?t s? quan an ninh ??n theo di ? m?t ngi cha l?n ? ?n ??. V? ny r?t thnh th?o kinh sch, r?t sing n?ng trong vai m?t tn ?? thu?n thnh, tin knh, r?t m?u m?c. Sau ny, anh ta th?t th khoe v? qu trnh rn luy?n r?t gian kh? ?? ?i vo lng Ph?t gio, t?ng c th?i gian luy?n du hnh kh?p cc cha bn Tu ch? v?i m?t bao g?o, m?t lon n??c v ci b?t l?a!

t n?m sau, v? S? tr? tr ny khi v? n??c bo cho ti m?t tin gi?t gn: – Ci anh theo di mnh h?i ? gi? ? ln t??ng!

Ti khng ln n t?t c? cc v? ??ng vin v cng an khoc o th?y cha. R?t c th? nhi?u ng??i trong ? c ??o ??c, c l??ng tm, h? thnh th?c ngh? r?ng h? nn ?ng vai tr ??m b?o ?? Ph?t gio khng b? li ko vo nh?ng m m?u chnh tr? ch?ng l?i chnh quy?n. Ti c?ng ch?a mu?n ch trch ??i ?a s? trong Gio h?i Ph?t gio chnh th?ng lu nay h?u nh? lun s?ng chung ho bnh qu ngoan ngon v?i chnh quy?n, khng h? c?t m?t ti?ng d ch? l ku th??ng cho dn lnh ch?u b?t cng oan khu?t trong ??i, t?c l v?t b? tinh th?n nh?p th? tch c?c c?a chnh mnh trong th?i ginh ??c l?p!

Nh?ng vi ch?c n?m may, m?t khi b?n thn chnh quy?n ? tha ho, bi?n ch?t, b? ph?n ph?n b?i ngay l t??ng v dn v n??c c?a cc b?c ti?n b?i ? ?ng ??o nh? n?m m?c sau m?a, th ???ng nhin nh?ng k? ?n theo trong ngnh Ph?t gio t?i g khng v?t b? m? ni o chng ?? tho?i mi ?n th?t, u?ng r??u, ch?i ??ng h? xe h?i x?n hay h?n th? n?a

D?a vo tnh tr?ng m?t lng tin hon ton vo l t??ng bnh v?, vo cng l x h?i, vo chnh quy?n, c?ng v?i c m tn su n?ng v?n l truy?n th?ng c?a ng??i dn ? x? s? km pht tri?n, m?t b? ph?n khng nh? th?y cha b?t ??u ?ua nhau kinh doanh tm linh, bun th?n bn thnh!

M?t cu h?i: T?i sao khng th?y tnh tr?ng bun bn nh?m nh nh? th? ? nh?ng ngi cha thu?c cc t? ch?c phi qu?c doanh nh? tn d? c?a Gio h?i Ph?t gio VN th?ng nh?t (mi?n Nam c?) hay gio phi Lng Mai (Bt Nh, Lm ??ng). T?i sao c s? trng h?p: trong khi nh?ng ngi cha ny ??u b? nh n??c quy?t tri?t b?, th nh?ng ngi cha bun th?n bn thnh linh ?nh ??u ???c s? ?u i c?a cc quan ch?c cao c?p (nh? nh?ng g?c cy k? ni?m, nh?ng b?c hnh ch?p ? th?a s?c t? co) v c?ng tin phong trong vi?c bi?n cc lnh t? chnh tr? thnh Ph?t ?? th? cng trong cha?

H?i l ? tr? l?i.

Ci u thu? n? nay ? thnh ung th?: s? g?n k?t gi?a m?t h? th?ng Ph?t gio v?i chnh quy?n v m?c ?ch chnh tr? nay ? chuy?n ho thnh s? l?i d?ng c?a b?n ??u ph? nh k?t c?u v?i b?n tham quan v gian th??ng bi?n cha chi?n thnh n?i u?, ph ho?i Ph?t gio, ch? d?a tinh th?n cu?i cng c?a dn t?c.

T?i c ny, b?nh ung th? ny ph?i tr? t?n g?c: Tr? l?i Ph?t gio cho cc Ph?t t? chn chnh. Ch?m d?t vi?c chnh tr? ho tn gio, chnh quy?n-cng an th?c tay vo Gio h?i. Tn tr?ng th?c s? quy?n t? do tn gio b?ng cch tn tr?ng cc t? ch?c tn gio ??c l?p!

Comments are closed.