Mỗi chúng ta đã làm gì ngoài chờ đợi? (*)

Đào Thị Hương

Những ngày này, Tổ Quốc lâm nguy
Mỗi chúng ta đã làm gì ngoài chờ đợi?
Chờ những con sông đen, tới ngày xanh trở lại
Hay chờ nước về trên những cánh đồng khô?

Chúng ta chờ gì ngoài những thứ ngây ngô
Rằng tổ quốc sẽ muôn đời còn đó
Giặc phương Bắc sẽ sớm ngày từ bỏ
Giấc mộng bá quyền, chiếm trọn Biển Đông!

Hay chờ ai dại, dám lấp biển dời sông?
Còn ta khôn ngoan, bảo toàn sinh mạng.
Những người con dám đứng lên phản kháng
Chết gục mòn trước giả dối gian manh

Chờ ai thay ta trong sứ mệnh của chính mình
Cứu lấy cháu con khỏi họa tày trời – vong quốc
Gương Tây Tạng lẽ nào không thấy được
Dân tộc đau buồn trước diệt chủng dã man

Chúng ta mặc ai đổi bán nước Việt Nam
Lấy những thứ hư vinh tư lợi
Đặt dân tộc trong tai ương vời vợi
Dân chết mỏi mòn, giặc kề súng sau lưng!

Chúng ta làm gì để nước Việt được chấn hưng?
Khi bản thân ta còn chở che cái ác
Bằng sự thờ ơ coi đời là canh bạc
Rủi may gì, sống chết cũng mặc ai!

Image may contain: outdoor and water

Nguồn: FB Đào Thị Hương

(*) Nhan đề của Văn Việt.

Comments are closed.