Năng lực cạnh tranh thu hút nhân tài của Việt Nam

Nguyễn Văn Tuấn

INSEAD mới công bố báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (Global Talent Competitiveness Index, hay GTCI) của 190 nước (1), trong đó có Việt Nam. [Chỉ số] GTCI là tập hợp định lượng một số chính sách và thực tiễn giúp cho một nước thu hút, phát triển, và giữ chân người có tài để đóng góp vào năng suất kinh tế của một nước. Có lẽ không cần đọc kết quả, chỉ cần qua định nghĩa trên, các bạn cũng có thể đoán được là thứ hạng của Việt Nam không tốt mấy.

Quả vậy, trong số 190 nước, chỉ số thu hút nhân tài của Việt Nam đứng hạng 82. Hạng này thấp hơn Thái Lan (69), Mã Lai (30), Phi Luật Tân (56) và Singapore (2). Thuỵ Sĩ đứng hạng 1 về GTCI. Có thể xem biểu đồ 1 dưới đây để thấy Việt Nam ta đang ở đâu trên bản đồ ASEAN.

Trong các chỉ số cấu thành nên GTCI, có một chỉ số gọi là “Freedom of voice”, có thể hiểu như là tự do ngôn luận của giới trẻ. Qua những bình luận trên fb của tôi về những đề tài thời sự, có lẽ nhiều bạn trẻ ở Việt Nam nghĩ rằng mình có tự do ngôn luận. Nhưng theo đánh giá của thế giới (biểu đồ 2) thì trong các nước ASEAN, chỉ số này của Việt Nam là 9.22, chỉ cao hơn Singapore (3.07), nhưng thấp hơn Kampuchea!

Với chỉ số GTCI như thế này và trong thời đại hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, tôi sợ là Việt Nam chúng ta sẽ còn mất nhân tài về tay các nước láng giềng, và khả năng thu hút người tài sẽ giảm nữa. Thu hút đã giảm, mà khả năng giữ chân họ có khi còn thấp nữa. Cái viễn ảnh trở thành một nước kĩ nghệ (hay căn bản kĩ nghệ gì đó) năm 2020 của các bác chóp bu xem ra khó đạt.

===

(1) http://global-indices.insead.edu/gt…/gtci-2015-16-report.cfm

 Tuan 1

 

 Tuan 2

 

Nguồn: https://www.facebook.com/drtuanvnguyen

Comments are closed.