Nhà văn Nguyễn Thanh Việt sát cánh cùng Chu Hảo

“Trong bài đăng facebook trước tôi chủ yếu viết về nước Mỹ. Ở đây tôi sẽ viết về Việt Nam. Gần đây, tôi đã ký một lá thư (xem bên dưới, bằng tiếng Anh và tiếng Việt) liên quan đến ông Chu Hảo và Nxb Tri Thức.

Đây là tuyên bố cá nhân của tôi:
Tôi sát cánh với tất cả trí thức, nghệ sĩ, nhà văn và nhà tư tưởng, những người đang tìm kiếm sự tự biểu đạt và chia sẻ tri thức. Đó là vẻ đẹp duy nhất và khả năng duy nhất của con người, từ lập trường đó, và từ khao khát muốn nói lên tư duy và tâm hồn con người. Việt Nam cần một chính phủ và một nền văn hóa khuyến khích tự do tư tưởng. Không có một chính phủ và một nền văn hóa như vậy, nghệ thuật và tư tưởng Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển hết khả năng của nó. Đất nước sẽ suy kiệt. Người dân sẽ bần cùng. Tôi không chỉ nói sự nghèo nàn về kinh tế, mà về tinh thần. Tôi buồn cho đất nước nơi mình sinh ra, cho quê hương của tôi, vì nơi đó, những tư tưởng nước ngoài không được thâm nhập, và công dân ở đó không được phép nói và nghĩ một cách tự do.
Dưới đây là thư bày tỏ ý kiến […]”

Bản dịch của Văn Việt

Nguyên văn:

“I wrote mostly about the United States of America in my last post. Here I will write about Viet Nam. Recently I signed a letter (see below, in English and Vietnamese) concerning Chu Hảo and the Knowledge Publishing House (Nhà Xuất Bản Tri Thức).

Here’s my personal statement:

I stand with all intellectuals, artists, writers, and thinkers who seek to express themselves and share knowledge. There is only beauty and human possibility in such a stance, and in the desire to speak one’s mind and soul. Viet Nam needs a government and a culture that encourages free thought. Without such a government and culture, Viet Nam’s art and ideas will never flourish as much as they can. The country will be impoverished. The people will be impoverished. I speak of a poverty that is not just economic, but spiritual. I am sad for the country of my birth, for my homeland that it will not allow foreign ideas inside, and that it will not allow its citizens to speak and to think freely.

Here follows the letter: […]”

Nguồn: FB Viet Thanh Nguyen

Xin xem thư ở đây: http://vanviet.info/van-de-hom-nay/thu-by-to-quan-ngai-ve-cc-co-buoc-doi-voi-gio-su-chu-hao-v-nh-xuat-ban-tri-thuc-statement-of-concern-over-accusations-directed-at-chu-hao-and-the-know/

Comments are closed.