Sổ tay sức khỏe COVID-19

image

Đây là cuốn sách được một nhóm sinh viên Đại học Y Dược TP HCM biên soạn, cố vấn chuyên môn là các giảng viên liên ngành. Sổ tay gồm 47 trang, chủ yếu là hình, hướng dẫn theo bốn mục: Vệ sinh, khử khuẩn; Hô hấp, vận động; Dinh dưỡng; Theo dõi, chăm sóc tại nhà.

Đường link để tải xuống:

https://drive.google.com/file/d/1DUm2C6a7Zucd1zW3dsuRFbqRMa6HmkmY/view

Comments are closed.