THÔNG BÁO VỀ GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ SÁU (2021)

QUY TRÌNH XÉT VÀ TRAO GIẢI

1. Đề cử tác phẩm xét giải

- Kính mời tất cả các tác giả đã góp tác phẩm trên diễn đàn Văn Việt gửi đề cử tác phẩm dự tuyển Giải Văn Việt lần thứ Năm, cho ba thể loại: Văn (truyện dài/ truyện ngắn/ bút ký hay tạp văn), Thơ, Nghiên cứu Phê bình.

- Tác phẩm được xét giải bao gồm những tác phẩm đã đăng trên Văn Việt trong năm 2020 (nếu là loạt bài liên tục trong một chủ đề chung khởi sự từ những năm trước thì có thể xét tổng thể chùm bài trong chủ đề).

- Xin gửi đề cử về địa chỉ: vanviet.vdhn1@gmail.com từ ngày 4/1/20211 đến hết ngày 5/1/2021 (giờ Việt Nam), cố gắng kèm bài nhận định hoặc nhận xét ngắn về tác phẩm mình đề cử.

2. Xét giải

- Thường trực Hội đồng Giải tổng hợp các đề cử và thống nhất với các Biên tập viên Văn Việt từng thể loại để chốt danh sách gửi Các Ban Xét Giải vào ngày 10/1/2021.

- Các Ban Xét Giải đọc và trao đổi ý kiến về các tác phẩm xét giải, bỏ phiếu vào ngày 17/2/2021.

Giải Chính thức từng thể loại

Những tác phẩm được 4/5 số phiếu của Ban Xét Giải sẽ nhận Giải Chính thức của từng thể loại gồm Giấy chứng nhận Giải và số tiền tượng trưng trị giá 1000 đô la Mỹ (số lượng Giải của từng thể loại không bị hạn chế).

Giải Đặc biệt

Tác giả có tác phẩm được 4/5 phiếu, nếu có đóng góp đáng kể ở các thể loại khác, sẽ được đề nghị xét Giải Đặc biệt Văn Việt. Đề nghị được Thường trực Hội đồng đề xuất với Chủ tịch Hội đồng vào ngày 22/2/2021 sau khi tham khảo ý kiến của cả Hội đồng Giải. Chủ tịch Hội đồng quyết định vào ngày 25/2/2021. Giải có số tiền tượng trưng trị giá 2000 đô la Mỹ.

Giải của Chủ tịch Hội đồng

Một số tác phẩm không đủ 4/5 số phiếu có thể được Thường trực Hội đồng đề xuất với Chủ tịch Hội đồng xem xét vào ngày 22/2/2021, sau khi tham khảo ý kiến Ban Xét Giải. Chủ tịch Hội đồng quyết định vào ngày 25/2/2021. Giải có số tiền tượng trưng trị giá 500 đô la Mỹ.

3. Trao giải

Giải được công bố trên mạng Văn Việt vào ngày 3/3/2021 là ngày kỷ niệm 7 năm ra mắt Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam.

Tuỳ điều kiện thực tế, các tác giả đoạt Giải sẽ được mời tham dự ngày họp mặt mừng Xuân của Văn Việt.

HỘI ĐỒNG GIẢI VĂN VIỆT LẦN THỨ SÁU (2021)

Ban Xét Giải Văn: Ngô Thị Kim Cúc, Võ Thị Hảo (CHLB Đức), Nguyên Ngọc, Phạm Xuân Nguyên, Đặng Văn Sinh.

Ban Xét Giải Thơ: Lý Đợi, Ý Nhi, Vũ Thành Sơn, Nguyễn Đức Tùng, Giáng Vân.

Ban Xét Giải Nghiên cứu Phê bình: Hoàng Dũng, Văn Giá, La Khắc Hòa, Hoàng Hưng, Nguyễn Phượng.

Chủ tịch Hội đồng: Nguyên Ngọc

Thường trực Hội đồng: Hoàng Dũng

Comments are closed.