Thư ngỏ về những chiếc áo mang biểu tượng yêu nước

Kính gởi:

- Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành trên cả nước Việt Nam

- Các bạn thanh niên TP Hồ Chí Minh và trên cả nước Việt Nam

- Các bạn Công an, An ninh TP Hồ Chí Minh và trên cả nước Việt Nam

Nhà cầm quyền Bắc Kinh ngày càng ngang ngược xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, nhiều lần trắng trợn tuyên bố các đảo ở Biển Đông, Bãi Tư Chính của Việt Nam là của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam không được tiếp tục khai thác dầu ở Bãi Tư Chính!

Chúng đã chủ động dốc toàn lực trên mặt trận tuyên truyền. Chúng lên các diễn đàn quốc tế, tổ chức biểu tình trong nước, đưa hình lưỡi bò trên hộ chiếu, sách giáo khoa, phim ảnh, xe ô tô, các thiết bị điện… rồi dùng mọi thủ đoạn đưa vào nước ta.

Lẽ ra Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam phải chủ động tuyên truyền, tổ chức các cuộc biểu tình lớn trong cả nước và tận dụng mọi phương tiện truyền thông để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nhưng chính quyền Việt Nam chỉ bị động đối phó một cách rời rạc, yếu ớt trước mọi tuyên bố và hình thức tuyên truyền láo xược của Trung Quốc.

Trước tình hình đó thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cũng như thanh niên cả nước đã khẳng định lòng yêu nước, chủ quyền quốc gia bằng cách mặc những chiếc áo mang các hình ảnh:

- Logo HOÀNG SA TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM!

- Bản đồ Việt Nam CÓ CÁC QUẦN ĐẢO HOÀNG SA TRƯỜNG SA VIỆT NAM

- Hình LƯỠI BÒ BỊ DÁNH DẤU X HOẶC BỊ CẮT, NO U

Và các nội dung khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, in bằng tiếng Việt tiếng Anh tiếng Trung.

Đáng lý những hành động như trên phải được biểu dương, nhân rộng, để nuôi dưỡng và phát huy lòng yêu nước trong thanh niên, thì ai đó đã ra lệnh cho anh em công an, an ninh tịch thu và tra xét nguồn in, phát hành những chiếc áo in đậm lòng yêu nước ấy. Đó là việc làm không thể biện giải của một bộ máy cầm quyền luôn tự coi mình là kế tục sự nghiệp của những nhà cách mạng đã giành lại độc lập cho đất nước.

Chúng tôi – CLB Lê Hiếu Đằng – kêu gọi các bạn thanh niên hãy tùy theo điều kiện của mình sáng tạo, trao tặng cho nhau và mặc những chiếc áo mang các khẩu hiệu nêu trên. Việc làm của các bạn không vi phạm luật pháp hiện hành và là một trong những cách sinh động thể hiện, nuôi dưỡng và phát huy lòng yêu quê hương, Tổ quốc Việt Nam và trách nhiệm với Tổ Tiên, Sông Núi!

Các bạn công an, an ninh! Từ trong bụng mẹ, các bạn cũng như tất cả người Việt Nam đều mang dòng máu của một dân tộc anh hùng bất khuất, không cúi đầu làm nô lệ, không chịu mất dù một tấc đất của tổ tiên, không khoanh tay trước các hành vi xâm lược của ngoại bang!

Các bạn hãy ủng hộ, bảo vệ việc làm có ý nghĩa tốt đẹp của các thanh niên yêu nước!

Trân trọng

Thay mặt Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi 

Ngày 14  tháng 11 năm 2019

Comments are closed.