VĂN NGHỆ SĨ VIẾT VỀ NGUYỄN QUANG LẬP (9): BAO GIỜ BỌ LẬP QUAY VỀ NHỈ? [1]

Quách Hạo Nhiên

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

9 ngày hay cùng lắm 3 năm [2]

Trời ạ, sao mà ông bình tỉnh

Dự báo đời mình giữa bão giông?

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Quechoa từ nay đóng cửa rồi

Chúa sao gục đầu, Phật bất động

Lẽ nào SỰ THẬT của loài người?

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Yêu nước cũng dăm ba bảy… đường?

Nhưng quyết không theo đường bồi bút

Để bao biện, mình vì quê hương!

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Chẳng lẽ bung ra tiếng chửi thề

Chân lý giữa lằn ranh đen – trắng

Tín nhiệm cao-thấp thời u mê!

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Cây gậy mang theo chắc cũng buồn

Đường xa nghĩ nỗi mà kinh khiếp [3]

Nước 4000 ngàn năm vẫn “đoạn trường”!

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Hóa ra “phép thử” nhà cầm quyền

Giữa buổi nhân tâm đang xáo trộn

“Đức tin lưu lạc” [4] chốn thiên đường!

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Tự hỏi có khi là ý trời

Để xem tao nhân cùng mặc khách

Tri âm, tri kỷ còn mấy người?

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Ta vốn chỉ một thằng nhãi ranh

Chỉ đọc văn ông chưa gặp mặt

Mà sao nước mắt giữa đêm thanh?

 

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Lịch sử rồi đây tháng năm này

Nhân gian rồi đây lòng tạc dạ

Những người yêu nước lòng thẳng ngay!

Bao giờ Bọ Lập quay về nhỉ?

Ngơ ngác lòng ta câu hỏi này!

——————

Chú thích:

[1]: Đây là câu trong bài viết “Cây gậy của bọ Lập” của nhạc sĩ Tuấn Khanh.

[2]: Lời của Bọ Lập nói với vợ mình khi bị bắt (theo tường thuật của một vài trang báo mạng).

 [3]: Ý thơ Nguyễn Du (câu “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” – Bọ Lập đề trên blog quechoa trước đây).

[3]: Ý trong bài “Nhìn từ xa…Tổ quốc” của nhà thơ Nguyễn Duy (câu “Tượng Phật khóc đức tin lưu lạc”)

 

Comments are closed.