VĨNH BIỆT NHÀ VĂN TÔ HOÀI


clip_image002_thumb[1]

Nhà văn Tô Hoài đã ra đi ngày 6/7/2014, hưởng thọ 94 tuổi. Trong suốt 65 năm cần cù viết, ông để lại cho người đọc hơn 100 tác phẩm đủ thể loại với đủ cung bậc của đời sống, nhiều số phận, nhiều cảnh sắc, trải từ giữa thế kỷ 20 qua đầu thế kỷ 21. Ông là tấm gương lao động bền bỉ cho tất cả những người cầm bút. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam thành kính phân ưu cùng gia quyến nhà văn Tô Hoài và xin cầu chúc hương hồn nhà văn yên nghỉ cõi vĩnh hằng.

Comments are closed.