VĂN HỌC MIỀN NAM 1954-1975 (41): Hành trình của tạp chí Sáng Tạo

Trần Hoài Thư

(Trích từ tạp chí Thư Quán Bản Thảo – Hoa Kỳ số 60 tháng 7-2014 chủ đề Tạp chí Sáng Tạo)

 

image

 

image

image

image

image

image

image

Nguồn: http://tranhoaithux.wordpress.com/2014/07/26/hanh-trinh-cua-tap-chi-sang-tao/

Comments are closed.