Văn học miền Nam 54-75 (256): Sơn Nam (6)

Vạch một chân trời (truyện dài):

clip_image002

Trân trọng mời quý bạn nghe tác phẩm trên đường dẫn:

https://www.mediafire.com/folder/1m8o0xrt3ov17/V%E1%BA%A1ch_m%E1%BB%99t_ch%C3%A2n_tr%E1%BB%9Di

Comments are closed.