Câu đối ghi lại vụ Đồng Tâm

Hà Sĩ Phu

1/ Đi binh như bầy con nít:

- Đem đại binh giết một ông già, lo sợ quá bởi lòng không Đại nghĩa!

- Dựng tiểu tiết như bầy con nít, mưu mô thừa vì chí chẳng Công minh!

2/ Hai nhân vt chính:

- Vụ đồng đảng phanh thây, công trạng tuyên dương: ngài Phú Trng!

- Lòng giúp dân giữ đất, nỗi oan gánh chịu: c Lê Kình!

clip_image002

3/ S trớ trêu:

- Kẻ cướp hiện nguyên hình, lại ngự ghế quan tòa, chân chính nhỉ?

- Dân oan đành thúc thủ, phải buông lời thú tội, trớ trêu thay!

4/ Bi kịch Lê Đình Kình:

- Thành tâm tin đảng trọn đời, chẳng biết thế thời khi… mãn cuộc!

- Dũng cảm giúp dân giữ đất, đâu ngờ đồng đảng quyết… phanh thây?

5/ Công và ti của những xác chết:

- Làm chế độ hiện rõ nguyên hình, một xác Cụ Kình mang TỘI lớn!

- Giúp đảng ta diệt trừ phản nghịch, ba thây Cảnh Sát thật CÔNG to!

6/ Đảng với dân, thói quen và chuyện lạ:

- Một đảng viên còn đáng tin yêu, chuyện lạ ấy ở thôn Hoành nên… chép lại!

- Nhiều dân chúng cứ như mê ngủ, thói quen này trong nước Việt đáng… thôi đi!

H.S.P. (10/9/2020)

Comments are closed.