Th? g?i anh Lê Hi?u ??ng

H? ?nh Nguyn

 

V?n Vi?t xin ??ng bi sau ?y c?a H? ?nh Nguyn, ?? t??ng nh? Lu?t gia L Hi?u ??ng nhn gi? ??u c?a anh do Cu l?c b? L Hi?u ??ng cng gia ?nh t? ch?c t?i cha Di?u Php, 188 N? Trang Long, P 13, Q Bnh Th?nh, TP. HCM vo ngy 13.12.2014, b?t ??u lc 10 gi? sng.

 

Th?m tho?t, anh ? t? gi th? gian tr?n m?t n?m.

Hm nay anh em, b?n b l?i t? v? ?y, cha Di?u Php, ?? t??ng nh? anh, th?p nn h??ng lng m tm t? ng?n ngang.

M?t n?m ? qua khng c g m?i, con thuy?n Vi?t Nam v?n ?ang chng chnh trong c?n gi bo. Con tu HD981 ? rt ?i, ?? l?i ci ??o chm G?c Ma ?ang tr?i ln honh trng theo cch nhn t?o, nh?ng lm c?t trong ??t li?n, ? Ty Nguyn, V?ng ng, H?i Vn v nhi?u n?i khc v?n ?ang r? mu. M?i th? thch v ?e d?a hy cn nguyn. Nhi?u ng??i nh? anh, cng chia s? v?i anh, thi?t tha v?i ??c l?p v dn ch?, l?n l??t b? tri?t h?, m?i nh?t, nh? anh H?ng L Th? (Ng??i Lt G?ch), anh Nguy?n Quang L?p (Qu Choa) c?ng v?a vo khm, cng v?i t?m thn b?nh ho?n c?a mnh. ? l vi bi?u ki?n v? ci n?n ??c l?p ph?c t?p v ci quan ni?m dn ch? kh hi?u, cn bn trong ch? c qu? th?n m?i bi?t.

Nh?ng ngy cu?i cng trn gi??ng b?nh, khi tr? l?i cu h?i c?a c phng vin v? ??ng c?a anh, gi?t n??c m?t ? ?a ra v anh n?c ln, ni trong c?n ngh?n: Ti ? vo ??ng qu lu, v nay ti ra kh?i ??ng…. Anh t? gi ??ng ?? thanh th?n t? gi ci ??i.

T? ngy mi tc ?ang xanh v b?u nhi?t huy?t trong lng, anh ? c?ng hi?n tr?n v?n cho ??ng v?i mong ??c ??t n??c ???c ??c l?p, t? do. Nh?ng n?m thng xu?ng ???ng ? Si Gn, nh?ng ngy ?m lao ?ao gi?a bom ??n trong r?ng mi?n ?ng, mi?n Ty Nam B? v?i b?n n t? hnh v?ng m?t, anh ch?a t?ng nh? gi?t n??c m?t no V nh?ng ngy m?i ?y anh l?i s?i b??c ti?n phong trn ???ng ph? Si Gn ?? ch?ng xm l??c Tu, ch?ng gin khoan xm chi?m bi?n ??o. By gi?, trn gi??ng b?nh, nh?ng gi?t n??c m?t c?a anh xt xa.

Ng??i ta t? h?i, gi?t n??c m?t c?a anh mang ngh?a g? Khng bi?t! Ch? bi?t n ?? l?i m?t ni?m ray r?t m? h?. C ng??i cho r?ng, anh khng th?c th?i, ch? bi?t c?ng ?u m khng bi?t c?ng l?c nh? bao ng??i. Sao anh khng ki?m ngi bi?t th? honh trng nh? cc ??ng ch a, b, c, d, m ch? c c?n nh khim t?n vi ch?c mt vung? Anh ni ? l ?i?u anh khng quan tm.

?m tang c?a anh khng th? ti?n hnh ? c?n nh ?y v n qu nh?. Anh c?ng khng mu?n vo nh tang l? L Qu ?n dnh cho cn b?. Anh ch?n m?t ngi cha lm ci ?i v?. Th? m d?i b?ng rn ?i?u tang cho anh v?n b? c??p gi?t. Anh Hong D?ng trn mnh gi?t l?i, nh?ng ng??i kia tr?n m?t te l?a r?i b? ?i. M?t ng??i b?n tr? r?t nhanh tay, nh ln m?y ci ch?p le ghi hnh, r?i l?n vo ?m ?ng. Trong khi ?, ? bn kia ??i d??ng c?ng c k? khng ng?t nguy?n r?a anh v? con ???ng anh ? ch?n.

C l? anh khng ?n n?n m ch? nu?i ti?c. T? cch m?ng ? th? k? 21 trong anh, khng cn l t? ng? h?p d?n, n ch? l nh?ng c?n th?nh n? m qung, nh?t th?i v ??y tai h?a. Thay vo ? l s? thay ??i minh m?n. Anh mong m?i m?t s? thay ??i minh m?n. Ng??i x?a c?ng t?ng ni: Nh?t tn, nh?t nh?t tn, h?u nh?t tn. Ngy m?i, ngy m?i, l?i ngy m?i.

Gi?t n??c m?t c?a anh trn gi??ng b?nh c?a nh?ng ngy cu?i cng, l m?t l?n t?m g?i thanh th?n ?? b??c vo ci v hnh. Ti?ng v? c?m c?a nh?c s? Tr H?i qu?n qut sau quan ti, ??a anh su?t ?o?n ???ng ??n l h?a thiu Bnh H?ng Ha. Anh ? ha thnh l?a v bi?n vo h? khng.

T?i khc sng ny, ngy ny n?m tr??c, b?n b v nh?ng ng??i ??ng c?m ti?n ??a anh, v? v con anh ? r?i nhm tro c?t c?a anh xu?ng dng n??c ch?y. V n tan bi?n. Nh?ng di ?nh c?a anh th cn ??y, trn bn th? ? cha Di?u Php cng v?i di ?nh c?a nh?ng b?n anh, v?i l?ch s?, i m?t l?n ta ? d?.(*)

Hm nay chng ti t??ng nh? anh.

H. ?. N.

 

(*) C l? l cu th? c?a ?on Th?ch Hn.

Comments are closed.