ĐặngTiến (Thái Nguyên)

Chân dung một con người

(Nhân mừng Đại thọ Nhà văn Nguyên Ngọc) Đặng Tiến (Thái Nguyên) Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh: Nguyễn Á