Từ

Putin, Nga hoàng

Từ Thức Dân Nga vừa bầu Poutine (Putin) thêm 6 năm nữa. Sau 18 năm cầm vận mệnh nước Nga, nếu tính cả bốn…