Bắc Đảo

Người xa lạ trở về

Truyện Bắc Đảo Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu Bắc Đảo, tên thật là Triệu Chấn Khai (赵振开), sinh năm 1949, quê quán…