Tư liệu

Marx và Thiền Đi Bộ

Gary Leupp, tạp chí CounterPunch ấn bản 18/6/2019 Phan Tấn Hải dịch Đó là chuyện ít người biết: Karl Marx, một trong những lý…

Không có chủ nghĩa

Cao Hành Kiện Vừa xem đến một thiên văn chương của Á Huyền “Hình thành của vòng năm”, nói đến cái loại tranh luận…

Học giả Mỹ

Ralph Waldo Emerson Hiếu Tân dịch Thưa ngài Chủ tịch, thưa quý bạn[1] Tôi chào mừng các bạn nhân ngày khai giảng năm học…

Nữ sĩ Hoàng Hương Trang

Nguyễn Phú Yên Thập niên 1950 có hai nhà thơ trẻ tuổi xuất hiện trên văn đàn miền Nam, đó là Huyền Chi và…