Tư liệu

Nghiên cứu Ông Cụ (bis)

(S. thêm) Nguyễn Xuân Hưng Sau khi loạt bài “Nghiên cứu Ông Cụ” của tôi đăng trên FB này, rất nhiều bạn comm, inbox…

Nghiên cứu Ông cụ

(s15: Ba lần đi tìm… Mỹ) Nguyễn Xuân Hưng Hồi tôi làm kịch bản phim “Ý chí độc lập”, cố ý bỏ qua đoạn…