Văn

Lên Fây

Trần Kiêm Đoàn Hai cô đi chợ miền quê. Sau những chuyện trò nồi niêu soong chảo về mùa màng, làng nước cho đến…

Bâng quơ mỗi ngày (kỳ 1)

Trần Tiến …dừng bước nghĩ bâng quơ, rồi lại đi, lại đi 19-6-2018 1. Ngoài kia, những con sóng nhấp nhô, trông như những…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 34)

NGÀY 11-9-2014 Những cái nhìn về “Đèn Cù” Hạ Đình Nguyên Mỗi người đọc một cuốn sách đều phải đọc bằng con mắt sẵn…

Nghiên cứu phê bình

Hai ngộ nhận về Nhật Bản

Phạm Nguyên Trường Ngộ nhận 1: Cho rằng Nhật Bản và Việt Nam là những nước đồng văn. Đúng là trong một thời gian…

Thơ

Thơ Nam Nguyên

CÔ ĐƠN Giá như có một cây cầu nổ tung Để tôi đi qua, rơi xuống Phía dưới đầy loài cá ăn thịt Một…

Thơ Nguyễn Man Nhiên

Tranh Nguyễn Man Nhiên nghịch đạo chúng ta sống trong đám mây lớn của vô minh nhà dưỡng lão những linh hồn héo trắng…

Thơ Phapxa Chan

THƯ VỀ CỐ QUẬN Người cùng định mệnh buồn trên tấm khăn trắng ảo thuật anh hoá ra nụ cười ra lá bài biết…

Văn học Miền Nam