Văn

Chân Nhân (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh HAI Làng Cùng là một làng cổ lớn nằm ở tít tận cuối phía nam vùng Kinh Bắc….

Phan Vũ với Paris…

Xuân Phượng Cùng Vũ Thư Hiên nhắc đến anh Phan Vũ… Tháng Sáu năm hai ngàn không trăm lẻ tám tại Paris. Triển lãm…

Quê hương ngày trở lại (kỳ 10)

Thụy Khuê Về quê Bắc Tôi là người Bắc thì miền Bắc nhất định là quê hương tôi rồi, nhưng tại sao, ngoài tên…

Vài kỷ niệm với anh Phạm Toàn

Nguyễn Hải Hoành Kiểu người như anh rất hiếm: Vừa là nhà giáo lại vừa là nhà văn, anh nhìn đời với con mắt…

Nghiên cứu phê bình

Milan Kundera

Nguyễn Văn Trung Kundera, ông là Cộng sản?Không, tôi là người viết truyện.Ông là người bất đồng chính kiến?Không, tôi là người viết truyện.Ông…

Đọc thơ Lưu Nguyễn

Phan Tấn Hải Bìa ba thi tập của Lưu Nguyễn. Nhà thơ Lưu Nguyễn là bạn học với tôi từ thời xa xưa, thời…

Văn học miền nam 54-75

Vấn đề hôm nay

Cái lu có phải là chuyện nhỏ?

Lê Học Lãnh Vân Không! Với tôi, cái LU của nhà dân tộc học Hồng Xuân lớn lắm. Càng lớn hơn nữa khi nó…

Tầm quan trọng của cái lon

Lê Học Lãnh Vân Khi bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du…