“Nhạy cảm”

Tạ Duy Anh Sau khi tôi đăng bài “Xuất bản sách”, nhiều bạn ngỏ ý muốn biết để có thể làm nghề biên tập…

Thế lực thù địch

Nguyễn Lân Thắng Thế lực thù địch là một khái niệm luôn được giới cầm quyền dùng trong các xã hội toàn trị, nhằm…

Nhật ký chiến tranh (kỳ 15)

Vương Trí Nhàn HÀ NỘI 18 – 24/12/1972 18/12 Lại cảm thấy như gặp chiến tranh lần đầu. Máy bay Mỹ đánh Hà Nội…

Nuôi Sẹo (kỳ 1)

Chúng tôi xin đăng lại Nuôi Sẹo của Triều Sơn một tác phẩm đăng dang dở trên nguyệt san Tình Thương của Sinh viên…

Buổi trình luận án

Lê Học Lãnh Vân Một ngày cuối năm 1991. Thư viện, cũng là nơi dùng làm phòng họp, phòng dạy của Labo đã được…

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

TRÒ CHUYỆN CÙNG NGUYỄN DU   Ba trăm năm sau, ai là người thấu hiểu nỗi niềm ta hôm nay Ai là người xót…

Trò chuyện với Nam Dao

Dưới đây là bài do nguyên Tổng biên tập tạp chí Văn hóa Nghệ An Phan Văn Thắng phỏng vấn nhà văn Nam Dao…

2000 thuật ngữ tâm lí học (kỳ 14)

Hoàng Hưng 141. Attitude similarity hypothesis: Giả thuyết tương tầm Cho rằng người ta có xu hướng bị hấp dẫn về phía những ai…