Văn

Mất tích

Truyện Phương Uy Những nhân vật mang tên J,  Q, tên của những quân bài. Những nhân vật khác cũng là những quân bài:…

Hãy ngồi xuống đây! (kỳ 28)

NGÀY 10-12-2013 Các Mác và Việt Nam hôm nay Hạ Đình Nguyên Người ta đều biết Các Mác là một nhà tư tưởng lớn…

Nghiên cứu phê bình

Thơ

Ngã cuồng (*)

Trần Ngọc Cư Don lắng nghe Abe trong phòng ăn Nhà Trắng Những người đồng đảng hồ hởi lắng nghe; Có hai cha con…

Thơ Vũ Lập Nhật

Vũ Lập Nhật 10, 11, 12 Tôi ẩn náu trong những ngày cuối cùng của tháng mười      trong chiếc vỏ mỏng manh như        …

Thơ Trương Đình Phượng

TRÒ CHƠI BÓNG TỐI 14.6. 2018 đã đến lúc chúng ta bắt đầu câu chuyện năm tháng, đời người, cát bụi thế giới, chuồng…

Văn học Miền Nam