Nhân phẩm, một xa xỉ phẩm?

Từ Thức   Một hình ảnh điển hình của xã hội Việt Nam ngày nay. Những thiếu nữ bị còng tay, gục đầu tìm…

Chất thành đống mà đốt

Hồ Anh Thái Những năm đầu thế kỷ XX, thời kỳ Ấn Độ đấu tranh giành độc lập, có lần Mahatma Gandhi kêu gọi…

Diễn biến vụ án Đồng Tâm

Đặng Đình Mạnh Hôm nay, sau 07 ngày phát hành, thì một số luật sư tham gia vụ án Đồng Tâm đã nhận bản…

Chữ

Tản mạn Trần Doãn Nho Viết là vẽ trên giấy những con chữ. Nhớ lại lúc mới bắt đầu đi học, phải cầm cây…

Thơ Nguyên Yên

Minh họa: Ann Phong       khoảng trống   người ta không thể nhìn thấy nó không biết gì về hình dáng, thể…

Tượng gãy

Trần Đình Sơn Cước                       "Tuyết đổ xuống rồi                 Mau mang tượng Phật                 Chẻ làm củi thôi" (1)  …

Thuật ngữ chính trị (29)

Phạm Nguyên Trường   78. Cost-benefit analysis – Phân tích chi phí – lợi ích. Phân tích chi phí – lợi ích là kĩ…

Thuật ngữ chính trị (28)

Phạm Nguyên Trường 75. Corporatism – Chủ nghĩa nghiệp đoàn. Chủ nghĩa nghiệp đoàn là tư tưởng chính trị chủ trương tổ chức xã…