Văn

Tết Nguyên tiêu

Trần Kiêm Đoàn Hình ảnh và nội dung tết Nguyên tiêu vẫn còn là một khái niệm tương đối xa lạ với phần đông…

Con mèo

Truyện Khuất Đẩu Gã nhận được lệnh: phải giết một người. Một mệnh lệnh thật ngắn gọn. Như tắt đèn trước khi ra khỏi…

Khát vọng biển

Trích tiểu thuyết Ngô Nguyên Dũng Phóng dịch một trích đoạn tiểu thuyết từ nguyên bản Đức ngữ Tausend Jahre im Augenblick (Ngàn Năm…

Nghiên cứu Phê bình

Văn chương và tâm thức lưu xứ

Phạm Văn Quang Kẻ sáng tác đã là người sống trong lưu đày của văn tự: đó chính là tổ quốc mà mình không…

Văn học Miền Nam 54-75

Vấn đề hôm nay

Giận cá chém… lư hương

Mặc Lâm Tượng Trần Hưng Đạo tại Sài Gòn. (Hình: Dennis Jarvis) Câu chuyện UBND Quận 1 cho người câu chiếc lư hương đặt…