Văn

Chân Nhân (kỳ 10)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh MƯỜI Chuyện của thày Bút kể về chuyến đi Sài Gòn. “Một buổi sáng sớm hè tháng tư…

Lạc dòng

Truyện Trương Đình Phượng Cuối đời nhà Lê đất nước ngày một suy, chính sách hà khắc, lòng người khắp chốn ly tán. Từ…

Chân Nhân (kỳ 9)

Tiểu thuyết của Trần Thanh Cảnh CHÍN Bọn đàn ông trong làng Cùng nói, số đàn bà qua tay thày Bút không biết bao…

Nghiên cứu phê bình

Thơ mô hình (Module-Poetry)

Ngu Yên Chúng ta bắt đầu từ bài thơ The Power of Smile (Sức Mạnh Nụ Cười) của Tupac Shakur. Sức mạnh của súng…

Văn học miền nam 54-75

Vấn đề hôm nay