Địa danh, một di sản văn hóa

Thái Hạo Có lẽ không ai xa lạ gì với đồ cổ, bởi mức độ nổi tiếng về sự đắt đỏ, nhất là những…

Quyền lực và Tiến bộ (kỳ 8)

Daron Accemoglu và Simon Johnson Nguyễn Quang A dịch 7. Con đường Tranh cãi Tôi trẻ, tôi hai mươi tuổi; tuy nhiên tôi chẳng…

Quang Dũng

Thái Kế Toại   Wikipedia viết tiểu sử Quang Dũng như sau: Quang Dũng (tên khai sinh là Bùi Đình Diệm; sinh 11 tháng…

从越南看中国汉字拼音化、拉丁化问题 Vấn đề phiên âm hóa, latin hóa chữ Hán Trung Quốc – góc nhìn từ Việt Nam

作者:阮海横  (越南) Tác giả: Nguyễn Hải Hoành (Việt Nam) 汉字拼音化是指用表音的字母书写汉语,创造一种新的汉语书写体系。所用的字母可以是拉丁 (罗马)、阿拉伯或斯拉夫等字母。汉字拉丁化是用拉丁字母书写汉语的。 众所周知, 中国人100多年前就兴起了汉字拼音化运动。这场运动的目的是将汉字改为字母文字,用一种拼音化、拉丁化表音文字 (phonograph) 逐渐代替、最终废除表意的方块汉字。这样,汉字拼音化牵涉到汉字的命运问题。曾作为“汉字文化圈”一员的我们越南、理所当然十分关注这场运动的进展情况。 这篇小文是笔者从越南语言情况出发对汉字拼音化、拉丁化问题提出自己的一些粗浅的看法。由于本人学理科、无语言学知识,不大了解汉语汉字发展情况,加上中文水平很低,这篇小文不免有许多不妥,敬请各位批评指正。 新中国成立后,由于获得政府的大力支持,汉字拼音化运动进入了飞快的发展阶段并取得了明显的成绩。1958年, 中国文字改革委员会发布 “汉语拼音方案”,但汉语拼音仅作为拼写汉字的辅助工具, 只用于语音教学,不能作为正规文字使用,并非可以代替汉字的。”汉语拼音方案”自制订以来,得到迅速的推广和应用,主要用于给汉字注音,用于教学普通话,用于字(词)典的注音、排序,书刊的索引,用于不便或不能使用汉字的领域、用于将汉字输入电脑等。 据了解、经过多年的研究,中国学界发现汉语根本不适合使用拼音文字,主要因为汉语中存在太多的异义同音字和同音词,无法制定出一套能够区分同音字(词)的拼音方案。此外,中国方言甚多,以某一种方言为标准读音的拼音文字可能变成其他方言的外语,不利于国家的统一。自1986年起,中国官方放弃了汉字拉丁化改革、把这个问题由国家政策改为学术问题。 这个决策是正确的,虽然也宣告汉字拼音化的努力暂时未成功。事实证明汉字拼音化是行不通的,但是现在仍有些越南学者提出疑问:为何在汉字基础上形成的越南喃字 (chữ Nôm)…

In bóng mình trong Huế

Nguyễn Thị Tịnh Thy   Dù đã đọc bao nhiêu tản văn viết về Huế, dù chắc chắn rằng chuyện Huế chẳng còn chi…

Chuyện phố – chuyện đời

Phạm Thành Hưng     Ngồi trước tập bản thảo, được trở thành một trong những độc giả đầu tiên của tiểu thuyết này,…

Cuộc di trú của hồng cầu

(Cảm nhận khi đọc tập thơ “Giấc mơ Trường Sơn” của tác giả Tuệ Sỹ) Lê Huỳnh Lâm Bất động trong trần gian này…

Rồi sau đó, thì sao…

Trần Doãn Nho                                                                                               Truyện ngắn Thử trở lại với một câu chuyện kể nặng mùi dân dã của mẹ, lúc Bướm hãy còn là…

Thơ là gì?

Trần Mộng Tú Tôi yêu thơ lâu ơi là lâu! Nếu nói cho có vẻ làm dáng, thì chắc là từ khi còn trong…

Thơ Lê Thanh Trường

CHỐC MÒNG   Đôi khi có vài cơn mưa Sót lại từ Định nói là những ngày cũ nhưng Ừ những ngày cũ Và…

Lưu Quang Vũ: “Gửi Hiền”

Văn Việt xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Thị Hiền cho phép công bố bản viết tay bài thơ Gửi Hiền (sau này khi…

Khánh Ly bị cúp điện!

“Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa chạy té ra sân. Trời tối như mực và như cái tiền đồ của chị”. (Trích…