Gặp gỡ và trò chuyện

Thiên hựu

Một cuộc Đối thoại với Edmond Jabès[*] Paul Auster Đoàn Huyền dịch PAUL AUSTER: Ở Mỹ ông chủ yếu được biết đến với tư…