Trên Facebook

Bảo tàng và sự thật

FB Nguyễn kc Hậu Do thói quen nghề nghiệp (trước đây) nên đi đâu tôi cũng chú ý đến bảo tàng. Nhiều lần tham…

Văn hóa… dô!

(Rút từ facebook của Đặng Văn Sinh) (Nhại thơ ngũ ngôn của bác Thái Bá Tân về thứ văn hóa mới được xác lập…

Nguyên Ngọc người đi

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên) (Hôm nay, 5/9/2017, nhà văn Nguyên Ngọc tròn tuổi 85. Chúc mừng ông, tôi đưa lại bài…

Nhân cách

(Rút từ facebook của Nguyễn Trung Dân) Cũng không chỉ mấy hôm nay, từ lâu, vấn đề nhân cách làm người được đặt ra…