Trên Facebook/Minds

Nguyễn Huy Thiệp

Thomas A. Bass, https://mekongreview.com/nguyen-huy-thiep Nguyễn Trung Kiên dịch   Nguyễn Huy Thiệp (đứng). Ảnh: Peter Zinoman Nguyễn Huy Thiệp gặp chúng tôi trong trang…

Một chút trải lòng

Dạ Ngân Anh Thân ưa khẳng định “Anh sẽ chết trong khỏe mạnh” và “Anh muốn tang tế như một người dân thường”. Chúng…

Trồng cây

Nguyễn Thông Thiên hạ đang phàn nàn, chê cười, điều ra tiếng vào, chán ặt về chuyện cụ chủ tịch nước trồng cây. Cụ…

Đất Mồ Côi

Huy Đức “Người Việt hiền hay ác? Vì sao người Việt, nhờ nương tựa nhau mà sống sót qua muôn vàn thiên tai, địch…