Trên Facebook/Minds

Vòng xoay trì trệ

Lê Văn Luân Tối 20/9/2023, văn phòng tôi làm việc tới muộn để hoàn thành cho kịp thư thỉnh cầu dừng thi hành án…

Cái ác

Đặng Quốc Thông Trong mấy ngày vừa qua, không biết do một trùng hợp ngẫu nhiên nào mà tôi toàn xem, nghe, và đọc…