Trên Facebook/Minds

Bố tôi

Nguyễn Quốc Linh Bố ơi, con có một vài tâm tình với bố và những người bạn, học trò yêu quí bố.

Câu chuyện dân trí

Hoàng Mạnh Hải “Tất cả phải được bắt đầu bằng định nghĩa” – (Socrates). Vậy trước hết ta cần định nghĩa dân trí là…