Trên Facebook/Minds

Chú Dương Tường

Đỗ Hoàng Diệu Tôi gặp chú lần đầu vào năm 2005. Chú nhỏ, hiền, tinh, thanh và đẹp như một ngài thỏ. Không phải…

Cây Đàn Tù

Phạm Thanh Nghiên Đây là “Cây đàn tù”. Sở dĩ nó mang tên gọi ấy vì cây guitar này từng trải qua ngót nghét…

Cười cái gì?

Trần Ngọc Hiếu (Viết lảm nhảm trước lúc lại bị deadline gí tận mặt) Trước tết, mình và bạn Đinh Trần Tuấn Linh có…