Trên Facebook/Minds

Cái ác hợp pháp

Tuấn Khanh Trong một tweet của Hoàng Chí Phong gần đây, anh gửi lên một tấm ảnh về lực lượng trấn áp mặc áo…

Vu khống dân?

Thái Bá Tân “Chưa bao giờ dân chúng Tin đảng như bây giờ. Một niềm tin sâu sắc, Trọn vẹn và vô bờ”.