Trên Facebook/Minds

Đám mổ bò

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng choàng tỉnh. Nằm trong xe, lão với tay vớ sợi…

Thầy Sơn

Trần Tuấn Thôi tạm gác tất cả những chuyện buồn chốn thi cử, học đường và mọi nhăng nhố ngoài đời, để hướng về…

Bài ca giữ nước

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh) “Như nước Việt ta từ trướcVốn xưng văn hiến đã lâuSơn hà cương vực đã chiaPhong tục…

Đề nghị nhà nước

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Trung thành với lý tưởng,Yêu xã hội thiên đường,Khinh tư bản giãy chết -Cán bộ phải làm…