Trên Facebook/Minds

Tấm hình ám ảnh

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Hậu) Một người lính Bắc Việt ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Herver Gloaguen Cứ khoảng…

Cô quỳ*

(Rút từ facebook của Mặc Lâm) Điều đầu tiên cô nghĩ tới là những đứa con mình. Chúng đang nhìn trân trối vào hai…