Trên Facebook

Đọc và hiểu

(Đọc hiểu thật quan trọng) (Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) Hôm vừa rồi, sau khi đăng LẠC, LÚA, LỢN, LANG, LUỒNG [xem…

Cấm

Ừ thì tao cấm chúng bay viết lên phây búc đấyLũ chúng bay làm gì được tao nàoTao cấm đấy, giỏi thì đi mà…

Quyền tặc

Đỗ Minh Tuấn Hôm nay xem TV thấy nói về CÁT TẶC và LÂM TẶC rất hay và rất nhiều thông tin kinh khủng,…

Quan trí và dân trí

Văn Như Cương Tại kì họp Quốc Hội lần này, một đại biểu đã nói : “Dân chủ của ta có hạn,dân trí còn…

Kẻ dắt thây ma

Liêu Diệc Vũ Thận Nhiên dịch qua bản tiếng Anh Sáng nay nhắc lại bài viết tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn của…

Niềm vui sách lậu!

Võ Văn Tạo Có tác giả nào vui mừng khi thấy sách của mình bị in lậu, bán chui? Thưa có. Đó là đạo…