Trên Facebook

Cấm

Ừ thì tao cấm chúng bay viết lên phây búc đấyLũ chúng bay làm gì được tao nàoTao cấm đấy, giỏi thì đi mà…

Quyền tặc

Đỗ Minh Tuấn Hôm nay xem TV thấy nói về CÁT TẶC và LÂM TẶC rất hay và rất nhiều thông tin kinh khủng,…

Quan trí và dân trí

Văn Như Cương Tại kì họp Quốc Hội lần này, một đại biểu đã nói : “Dân chủ của ta có hạn,dân trí còn…

Kẻ dắt thây ma

Liêu Diệc Vũ Thận Nhiên dịch qua bản tiếng Anh Sáng nay nhắc lại bài viết tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn của…

Niềm vui sách lậu!

Võ Văn Tạo Có tác giả nào vui mừng khi thấy sách của mình bị in lậu, bán chui? Thưa có. Đó là đạo…

Trí thức là…

Vũ Thị Phương Anh Trí thức trước hết là người được học hành tử tế và có một nghề chuyên môn sâu. Và vì…

Đối thoại…

Lưu Trọng Văn Gã không thể không đồng tình với thái độ mở lòng chân tình của một số trí thức lâu nay vẫn…