Trên Facebook/Minds

Trốn

Phạm Xuân Nguyên Trà My trốn chui trong containerChín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơCô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốcChín…

Quốc Hội

Thái Bá Tân Người ta thì Quốc Hội Một nửa là luật sư, Học các trường nổi tiếng, Cả trường công, trường tư.

Kim Lân

Vũ Thư Hiên Nguyễn Tuân là người giới thiệu tôi với Kim Lân. Tác giả Vang Bóng Một Thời, Quê Hương Chùa Đàn… có…

Cái ác hợp pháp

Tuấn Khanh Trong một tweet của Hoàng Chí Phong gần đây, anh gửi lên một tấm ảnh về lực lượng trấn áp mặc áo…