Trên Facebook/Minds

Trốn

Phạm Xuân Nguyên Trà My trốn chui trong containerChín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơCô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốcChín…

Quốc Hội

Thái Bá Tân Người ta thì Quốc Hội Một nửa là luật sư, Học các trường nổi tiếng, Cả trường công, trường tư.