Trên Facebook/Minds

Đinh La Thăng

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Đảng vừa ký lệnh bắtMột ông quan rất to,Về một tội nào đó,Nghe nói cũng rất to….

Picasso và Eluard

FB Duong Thang Trong suốt cuộc đời mình, Paul Éluard đã duy trì một tình bạn thân thiết với nhiều họa sĩ, vài năm…