Trên Facebook/Minds

Bài ca giữ nước

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh) “Như nước Việt ta từ trướcVốn xưng văn hiến đã lâuSơn hà cương vực đã chiaPhong tục…

Đề nghị nhà nước

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Trung thành với lý tưởng,Yêu xã hội thiên đường,Khinh tư bản giãy chết -Cán bộ phải làm…