Trên Facebook

Tội nghiệp

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống) Tôi có quen một giáo viên tự nhiên dạy trường chuyên của tỉnh đã về hưu được…

Bá Vương biệt Cơ

Truyện ngắn (Rút từ facebook của Hà Phạm Phú) Lương Hữu mới được bầu lại làm bí thư huyện H, một huyện vùng sâu…

Thơ Trần Hoàng Phố

(Rút từ facebook của BửuNam NguyễnPhước) 1 Bạn đắp chăn nằm trong lịch sửlịch sử lạnh buồn nhiều máu và dối trátrời mưaướt nhòekhông…

Chưa biết gọi tên

(Rút từ facebook của Đỗ Ngọc Thống)   Mấy hôm vừa rồi ngồi họp, bàn về việc phát triển chương trình giáo dục. Khai…