Trên Facebook

Thăm Trần Vũ Anh Bình

Sương Quỳnh Hôm nay ngày 24-5-2017 nhà báo Kha Lương Ngãi và tôi thay mặt CLB LHĐ đến thăm Trần Vũ Anh Bình mới…

Án văn

Nguyễn Thông Hôm trước trong bài Án văn phần 1, nhân nhắc lại vụ án văn nghệ kinh thiên động địa Nhân văn giai…

Một bài hát của Thức

(Rút từ facebook của Tuấn Khanh)   Một ngày cuối tháng 4, tôi nhận được cú điện thoại từ gia đình của anh Trần…

Bác Trọng và lão Am

(Rút từ facebook của Mạc Văn Trang)   Tổng kết Hội nghị Trung ương 5, TBT Nguyễn Phú Trọng cho biết, sáng tỏ một…

Lẽ nào

(Rút từ facebook của Phạm Sỹ Sáu) Dù có yêu nước cỡ nào mình cũng thấy bất ổn khi nhìn thấy báo chí đăng…

Vệt son môi…

FB Lưu Trọng Văn Trưa nay đúng ngày Phật đản gã tới Nhà Tang lễ Bộ QP chia tay nhà thơ Việt Phương. Đây…