Trên Facebook/Minds

Cây Đàn Tù

Phạm Thanh Nghiên Đây là “Cây đàn tù”. Sở dĩ nó mang tên gọi ấy vì cây guitar này từng trải qua ngót nghét…

Cười cái gì?

Trần Ngọc Hiếu (Viết lảm nhảm trước lúc lại bị deadline gí tận mặt) Trước tết, mình và bạn Đinh Trần Tuấn Linh có…