Trên Facebook

Một lần đón bão

FB Phan Thị Vàng Anh “Lần đầu tiên đón bão, chúng tôi không có kinh nghiệm. Đài, báo đã nói từ mấy hôm trước,…

Tự hào và hối tiếc

N. S. Khrushchev FB Phạm Xuân Nguyên (Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894 – 1971), tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô (1953 – 1964),…

Nhưng anh đâu rồi

Trần Mộng Tú Có một điều tốt đẹp sắp xẩy ra những tan vỡ có bàn tay hàn gắn cỏ chết khô sẽ tìm…

Kiêu binh

FB Thái Bá Tân Anh nuôi một bầy sóiĐể xua đi cắn người.Và tưởng anh là nhất.Vâng, anh mạnh nhất đời. Nhưng chớ vui…

Thời của chưa từng có

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Lập) Chúng ta đang sống của thời cái gì cũng nhiều chưa từng có. Tham nhũng chơi đến…