Trên Facebook/Minds

Vu khống dân?

Thái Bá Tân “Chưa bao giờ dân chúng Tin đảng như bây giờ. Một niềm tin sâu sắc, Trọn vẹn và vô bờ”.

Đám mổ bò

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng choàng tỉnh. Nằm trong xe, lão với tay vớ sợi…

Thầy Sơn

Trần Tuấn Thôi tạm gác tất cả những chuyện buồn chốn thi cử, học đường và mọi nhăng nhố ngoài đời, để hướng về…