Trên Facebook/Minds

Đại bại

Tạ Duy Anh Rất nhiều tài liệu chứng thực trong Hội nghị Giơ-ne-vơ Trung Quốc một mực ép miền Bắc Việt Nam chấp nhận…

Đêm lính cũ

Bài thơ ĐÊM LÍNH CŨ là bài tôi không đăng báo nào, không đưa vào bất cứ Tuyển Tập nào, mà chỉ để dành…