Trên Facebook

Tòa án gia đình?[*]

(Rút từ facebook của Đỗ Duy Ngọc)   Đất nước này lắm chuyện buồn cười. Toà án xử một vụ án lớn thâm lạm…

Nhớ Xuân Diệu

FB Nguyễn Quang Lập Hồi bé ở quê đọc thơ Xuân Tửu: ai đã đến Hà Nội/ đi trên đường Điện Biên/ hẳn nhìn…

Hòa giải vì sao không?

(Rút từ facebook của Dạ Ngân) Dưới con mắt các nhà văn, đường biên của các quốc gia thật vô nghĩa vì chúng biến…

Gửi bác Trọng

(Rút từ facebook của Thái Bá Tân) Bác nói: “Nếu mất đảng,Mất chế độ hiện naySẽ là mất tất cả”.Thật khó hiểu câu này….