?ánh tr?ng b? dùi

Nguy?n Kh?c Mai

375298252_1823085904818668_3566339184287561711_n

Tc gi? Nguy?n Kh?c Mai

Ti vi?t nh?n xt ng?n ny ring t?ng Anh V V?n Th??ng v t?t c? cc anh ch? lnh ??o cao th?p c?a n??c ta nhn ngy khai tr??ng, nh?ng ng??i ? ?i ?nh tr?ng khai gi?ng n?m h?c m?i 2023 – 2024.

Ti th?y hnh ?nh h? r?t ??p, l?i pht bi?u c?ng c cnh. V ti c c?m gic v c cnh, nn nh?ng l?i ?y ? v?t bay m?t ht, khng ?? l?i cht ?n t??ng no cho thin h?!

Ti ch?t nh? cu thnh ng?* ?nh tr?ng b? di c?a ng b ta bao ??i. H? l?y hnh ?nh ng??i ?nh tr?ng. C? nhin ?nh tr?ng xong, d l tr?ng ch?u, tr?ng tr??ng, tr?ng l?nh, tr?ng thu khng, tr?ng l? h?i, v.v., ?nh xong th khng ai l?i c? c?m mi ci di tr?ng lm g.

Nh?ng ci hnh t??ng ?y l?i ???c chuy?n vo m?t ng? r?t tri?t h?c. ?? ni v? m?t hi?n t??ng tm l x h?i. Vi?c lm ch?t chat, khng ??n ??u ??n ??a, khng ??n n?i ??n ch?n. ?nh tr?ng b? di tr? thnh m?t thnh ng? ?? ni ci hi?n t??ng v hnh vi x h?i c?a con ng??i.

Ti th?y, ch?a bao gi? cu thnh ng? ?y, l?i c ???c s? minh h?a h?t s?c c? th?, r?t r rng, nh? trong tr??ng h?p nh?ng ng??i ?i ?nh tr?ng khai gi?ng. Ti nh? ngy tr??c, ?i h?c ti ch?a h? th?y b?t c? c? tu?n, c? s?, quan huy?n, quan ??c no ?i ?nh tr?ng khai gi?ng c?. Ti nh? vo n?m h?c l?p ba tr??ng huy?n, ti ? ???c th?y hi?u tr??ng giao cho ?nh h?i tr?ng khai gi?ng, v c?ng ?i l?n trong n?m h?c ???c c?t c? ?nh h?i tr?ng vo h?c, v h?t gi? h?c. H?c tr lun phin nhau lm vi?c ?y ho?c bc cai tr??ng. Cn nh? bi Xun ?i h?c, c cu: Tr?ng ch?a nghe ?nh ??n tr??ng lm chi…

Ti dm ?oan v?i t?t c? cc b?n r?ng, h? ?nh xong b? di v khng h? ngh? t?i gio d?c n?a. H? qun gio d?c ngay l?p t?c, qun chuy?n l??ng khng ?? s?ng c?a gio vin, qun chuy?n ph?i ?ng gp mo m?t c?a ph? huynh h?c sinh, qun lun chuy?n sch gio khoa b?t h?p l, qun c? tr??ng l?p trn vng cao n?i ??ng bo cc t?c t ng??i ?ang sinh s?ng… ??c bi?t h? c?ng qun lun vi?c h?c hnh c?a h?. Nn nhi?u ng??i ch?ng nh?ng vi?t khng thnh cu, ni n?ng km v?n ha, m vi?c tu thn t?, gia c?a h? r?t b b?i.

Ch?a bao gi? ti th?y h? ? minh h?a m?t cch sinh ??ng ??y ?n t??ng nh? th? v? m?t cu thnh ng?: ?nh tr?ng b? di!

                                                                                                                           05/9/2023

                                                                                                                             N. K. M

Ngu?n: FB M?c V?n Trang

* T?c ng? [thnh ng? - V?n Vi?t]

Comments are closed.