Về thăm cụ Lê Đình Kình đầu năm 2019

Ngày mai xử vụ Đồng Tâm, tôi công bố clip đi cùng Đại tá An ninh Nguyễn Đăng Quang về thăm cụ Lê Đình Kình đầu 2019.

Lưu ý:

– Từ đầu đến phút 4,50: cụ Kình tóm tắt lịch sử đất Đồng Sênh.

– Từ phút 18,35: tôi và cụ Kình trao đổi về nguyên tắc đấu tranh, khẳng định chống tham nhũng theo lời kêu gọi của Đảng Cộng sản, trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật hiện hành.

Tôi nói rõ: Đây là những người đã lãnh đạo dân Đồng Tâm trong chiến tranh vì độc lập, nay họ tiếp tục lãnh đạo đòi quyền lợi chính đáng của dân.

Sau buổi đó, Đại tá Nguyễn Đăng Quang bị tai biến não, không về Đồng Tâm được nữa. Tôi cho rằng tổ Đồng Thuận của Đồng Tâm đã bị kẻ xấu “gài bẫy” hô hào mua lựu đạn (dỏm), làm dao phóng lợn (trò hề) để lấy cớ quy kết là TỔ CHỨC KHỦNG BỐ và đi đến cuộc đàn áp khủng khiếp đêm 9/1/2020, hạ sát cụ Kình!

Hoàng Hưng

Comments are closed.